close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 22 sierpnia 2017

  Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r.

  Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

   

  Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

   

  Zasady zgłaszania publikacji:

   

  • podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizowanych priorytetów polskiej polityki zagranicznej;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych);
  • prace konkursowe należy zgłaszać przesyłając 3 egzemplarze publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze;
  • tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016.

  Publikacje prosimy przesyłać na adres: 

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

   

  z dopiskiem na kopercie "Konkurs Historyczny Ministra SZ"; lub

   

  składać w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

   

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: janusz.wolosz@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: "Konkurs Historyczny Ministra SZ".

   

  MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

   

  Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: