close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 września 2017

  W dniach 18-19 listopada 2017 r. w Centrum Języka Polskiego – Polword w Londynie odbędą się pierwsze w Wielkiej Brytanii państwowe egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako obcego. Certyfikat ten jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

   

  Egzaminy mają za zadanie określenie wystandaryzowanych kompetencji w języku polskim niezależnie od programów nauczania, instytucji prowadzących kursy językowe oraz stosowanych materiałów i metod.

   

  Oceniane będzie rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie.

   

  Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim, jak na przykład cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, osoby pragnące poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo czy też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy.

   

  Egzaminy certyfikowane będą przeprowadzane na następujących poziomach zaawansowania językowego:

   

  B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

   

  Szczegółowe informacje dla zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu państwowego z języka polskiego można znaleźć pod adresem polword.co.uk/en/polish-courses/exam-preparation-courses/polish-state-certificate-registration.php.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: