close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 marca 2017

  – Naszym celem jest stworzenie niezależnej platformy dla rozwoju dialogu między naszymi społeczeństwami – powiedział podczas Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego minister Witold Waszczykowski.

   

  W Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się inauguracyjna edycja Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, które ma nadać nową dynamikę współpracy środowisk pozarządowych, eksperckich oraz Polonii, przyczyniając się do wzmocnienia relacji między społeczeństwami Polski i Wielkiej Brytanii. Podczas Forum dyskusja koncentrowała się wokół przyszłości stosunków polsko-brytyjskich w zmieniającym się świecie, przyszłości przedsiębiorczości i wolnego handlu, kontaktów między społeczeństwami obu krajów oraz edukacji i innowacyjności.

   

  Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w sesji podsumowującej obrady, podczas której przedstawiono rekomendacje dotyczące przyszłości współpracy polsko-brytyjskiej. – Rządy Polski i Zjednoczonego Królestwa zacieśniły strategiczną współpracę, obecnie przyszedł czas na Państwa zaangażowanie na rzecz wzmocnienia naszych relacji – zaznaczył minister Waszczykowski, zwracając się na zakończenie pierwszej edycji do uczestników Forum reprezentujących polskie i brytyjskie społeczeństwa obywatelskie.   

   

  – Wielka Brytania nadal będzie wielkim i ważnym europejskim krajem, będzie bardzo ważnym członkiem NATO i jest rzeczą oczywistą, że jest w naszym interesie współpracować nawzajem – podkreślił na otwarciu obrad wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, polski współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum. – Bez względu na poglądy Brytyjczyków na temat Unii Europejskiej nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że nasz kraj jest elementem szerszej międzynarodowej układanki i ma w związku z tym pewne obowiązki – dodał reprezentujący stronę brytyjską Sir Malcolm Rifkind, były sekretarz stanu ds. obrony oraz sekretarz stanu ds. zagranicznych w rządach Partii Konserwatywnej.

   

  I edycja Forum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc ponad 120 polskich i brytyjskich przedstawicieli świata polityki, biznesu, mediów, nauki oraz organizacji pozarządowych.

   

  Czwartkowe spotkanie poprzedziła nieformalna kolacja, której gośćmi honorowymi byli minister Witold Waszczykowski oraz Sir Alan Duncan, minister ds. Europy i Ameryk w brytyjskim resorcie spraw zagranicznych. W swoim wystąpieniu minister Waszczykowski podkreślił m.in., że „kontynuowania strategicznego partnerstwa między obu krajami nie należy rozpatrywać w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, wynika ono bowiem z wykraczającej poza współdziałanie w ramach UE długiej tradycji przyjaźni i współpracy, jak również silnych więzi gospodarczych, społecznych oraz wspólnoty wyznawanych wartości”.

   

  Koncepcja Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, opracowana w I połowie 2016 roku, została zaakceptowana przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii podczas pierwszych w historii polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie w listopadzie ubiegłego roku. Spotkania będą odbywać się co roku, na przemian w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a kwestiami programowymi i merytorycznymi zajmuje się Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą polscy i brytyjscy przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego, zaangażowani we współpracę dwustronną.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  _Z7A7470
  _Z7A7494
  32496994864_6535b6588b_o
  32496996554_0f659372bc_o
  32525550863_23ed48112d_o
  33298987426_7c94359ebb_o
  33339792705_7f09a9d6df_o

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: