close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 marca 2017

  W dniach 29-31 marca br. odbyła się pierwsza wizyta Ambasadora Arkadego Rzegockiego w Szkocji.

   

  W ramach wizyty Ambasador spotkał się z m.in. Pierwszą Minister Szkocji Nicolą Sturgeon, przewodniczącym szkockiego Parlamentu Kenem Macintoshem MSP oraz parlamentarzystami zaangażowanymi w pracę Międzypartyjnej Grupy ds. Polskich. Wraz z Min. Anną Zalewską Ambasador uczestniczył także w spotkaniu z Min. Edukacji w szkockim rządzie, Johnem Swinneyem, z którym rozmawiał nt. nauki j. polskiego w  Szkocji. Spotkał się też z brytyjskim wiceministrem edukacji Nickiem Gibb, z którym omawiał kwestię polskich egzaminów GCSE. 

   

   

  Ambasador odwiedził także Polską Kolekcję Historyczną Polskiego Wydziału Lekarskiego (Polish School of Medicine – PSM), gdzie otrzymał medal pamiątkowy przygotowany z okazji obchodów 75. rocznicy Wydziału. Podczas wizyty na Uniwersytecie w Glasgow Ambasador wygłosił wykład nt. polskiego stanowiska dot. przyszłości Europy oraz kontaktów ze Szkocją (Poland’s perspectives on the future of Europe, and contacts with Scotland). Spotkał się również z Lord Provost Glasgow oraz złożył kwiaty na grobie J. Gomoszyńskiego.

   

   

  Kluczowym elementem rozmów była kwestia dalszego zacieśnienie wzajemnych kontaktów, oraz współpraca na płaszczyźnie edukacji - w szczególności zwiększenie obecności polskich wątków w programie nauczania, otwarcie możliwości zdawania szkockiego  egzaminu maturalnego z języka polskiego jako obcego czy też promowanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkockimi szkołami a polskimi szkołami sobotnimi oraz partnerami w Polsce.

   

  Podczas uroczystości zorganizowanej 29 marca 2017 r. w Polskiej Szkole Sobotniej pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu, Ambasador Rzegocki wraz z Minister Zalewską wręczyli Złoty Krzyż Zasługi dyrektor polskiej szkoły sobotniej w Inverness, pani Zofii Wierzbowicz-Fraser. Podczas wizyty w Domu Polskim im gen. W. Sikorskiego w Glasgow 31 marca 2017 r. wręczono ordery i odznaczenia państwowe działaczom pielęgnującym pamięć o polskich kombatantach z okresu II Wojny Światowej oraz działających na rzecz wzmocnienia polskiej obecności w tej części Szkocji (p. Robert Ostrycharz – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi, p. Martin Stepek – Złoty Krzyż Zasługi, p. Sean Whitelaw  Złoty Krzyż Zasługi, p. Antony Kozlowski – Srebrny Krzyż Zasługi oraz p. Teresa Collins – Brązowy Krzyż Zasługi).

   

   

  W Edynburgu Ambasador Rzegocki spotkał się Lordem Provostem Donaldem Wilsonem, z którym rozmawiał na temat współpracy partnerskiej pomiędzy Edynburgiem i Krakowem oraz odwiedził pomnik Niedźwiedzia Wojtka odsłonięty w listopadzie 2015 roku. Podczas wizyty w Eddleston Ambasador odwiedził trójwymiarową mapę Szkocji, wykonaną przez dr. hab. Kazimierza Trafasa.  

   

  W czasie swojego pobytu w Szkocji Ambasador Rzegocki odbył również szereg spotkań z Polonią, w tym z Polonijną Radą Konsultacyjną ds. Edukacji (Polish Education Committee – PEC), z którą wraz z Min. Anną Zalewską rozmawiał nt. nauczania języka polskiego w Szkocji. Ambasador spotkał się także z polskimi harcerzami, w asyście których złożył hołd polskim lotnikom z czasów II Wojny Światowej, spoczywającym na cmentarzu Costorphine Hill w Edynburgu. Podczas uroczystego spotkania z Polonią w Edynburgu i Glasgow, Ambasador wręczył ordery zasłużonym działaczom  polonijnym.

   

   

  C8PGm1OU0AE92qa
  Polish Embassy UK (1)
  Polish Embassy UK (10)
  Polish Embassy UK (11)
  Polish Embassy UK (12)
  Polish Embassy UK (13)
  Polish Embassy UK (15)
  Polish Embassy UK (18)
  Polish Embassy UK (19)
  Polish Embassy UK (2)
  Polish Embassy UK (20)
  Polish Embassy UK (21)
  Polish Embassy UK (23)
  Polish Embassy UK (25)
  Polish Embassy UK (28)
  Polish Embassy UK (29)
  Polish Embassy UK (4)
  Polish Embassy UK (6)
  Polish Embassy UK (9)
  Przechwytywanie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: