close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 31 marca 2017

  W dniach 29-31 marca br. odbyła się pierwsza wizyta Ambasadora Arkadego Rzegockiego w Szkocji.

   

  W ramach wizyty Ambasador spotkał się z m.in. Pierwszą Minister Szkocji Nicolą Sturgeon, przewodniczącym szkockiego Parlamentu Kenem Macintoshem MSP oraz parlamentarzystami zaangażowanymi w pracę Międzypartyjnej Grupy ds. Polskich. Wraz z Min. Anną Zalewską Ambasador uczestniczył także w spotkaniu z Min. Edukacji w szkockim rządzie, Johnem Swinneyem, z którym rozmawiał nt. nauki j. polskiego w  Szkocji. Spotkał się też z brytyjskim wiceministrem edukacji Nickiem Gibb, z którym omawiał kwestię polskich egzaminów GCSE. 

   

   

  Ambasador odwiedził także Polską Kolekcję Historyczną Polskiego Wydziału Lekarskiego (Polish School of Medicine – PSM), gdzie otrzymał medal pamiątkowy przygotowany z okazji obchodów 75. rocznicy Wydziału. Podczas wizyty na Uniwersytecie w Glasgow Ambasador wygłosił wykład nt. polskiego stanowiska dot. przyszłości Europy oraz kontaktów ze Szkocją (Poland’s perspectives on the future of Europe, and contacts with Scotland). Spotkał się również z Lord Provost Glasgow oraz złożył kwiaty na grobie J. Gomoszyńskiego.

   

   

  Kluczowym elementem rozmów była kwestia dalszego zacieśnienie wzajemnych kontaktów, oraz współpraca na płaszczyźnie edukacji - w szczególności zwiększenie obecności polskich wątków w programie nauczania, otwarcie możliwości zdawania szkockiego  egzaminu maturalnego z języka polskiego jako obcego czy też promowanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkockimi szkołami a polskimi szkołami sobotnimi oraz partnerami w Polsce.

   

  Podczas uroczystości zorganizowanej 29 marca 2017 r. w Polskiej Szkole Sobotniej pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu, Ambasador Rzegocki wraz z Minister Zalewską wręczyli Złoty Krzyż Zasługi dyrektor polskiej szkoły sobotniej w Inverness, pani Zofii Wierzbowicz-Fraser. Podczas wizyty w Domu Polskim im gen. W. Sikorskiego w Glasgow 31 marca 2017 r. wręczono ordery i odznaczenia państwowe działaczom pielęgnującym pamięć o polskich kombatantach z okresu II Wojny Światowej oraz działających na rzecz wzmocnienia polskiej obecności w tej części Szkocji (p. Robert Ostrycharz – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi, p. Martin Stepek – Złoty Krzyż Zasługi, p. Sean Whitelaw  Złoty Krzyż Zasługi, p. Antony Kozlowski – Srebrny Krzyż Zasługi oraz p. Teresa Collins – Brązowy Krzyż Zasługi).

   

   

  W Edynburgu Ambasador Rzegocki spotkał się Lordem Provostem Donaldem Wilsonem, z którym rozmawiał na temat współpracy partnerskiej pomiędzy Edynburgiem i Krakowem oraz odwiedził pomnik Niedźwiedzia Wojtka odsłonięty w listopadzie 2015 roku. Podczas wizyty w Eddleston Ambasador odwiedził trójwymiarową mapę Szkocji, wykonaną przez dr. hab. Kazimierza Trafasa.  

   

  W czasie swojego pobytu w Szkocji Ambasador Rzegocki odbył również szereg spotkań z Polonią, w tym z Polonijną Radą Konsultacyjną ds. Edukacji (Polish Education Committee – PEC), z którą wraz z Min. Anną Zalewską rozmawiał nt. nauczania języka polskiego w Szkocji. Ambasador spotkał się także z polskimi harcerzami, w asyście których złożył hołd polskim lotnikom z czasów II Wojny Światowej, spoczywającym na cmentarzu Costorphine Hill w Edynburgu. Podczas uroczystego spotkania z Polonią w Edynburgu i Glasgow, Ambasador wręczył ordery zasłużonym działaczom  polonijnym.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: