close

26 lipca 2017

Aktualizacja informacji dla obywateli polskich wz. z Brexitem

Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zwraca uwagę, iż w opublikowanym 26 czerwca 2017 r. przez rząd brytyjski dokumencie zawarto szereg propozycji dot. statusu obywateli UE przebywających w Wlk. Brytanii w trakcie i po zakończeniu procesu wychodzenia z Unii Europejskiej.

 

Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zwraca uwagę, iż w opublikowanym 26 czerwca 2017 r. przez rząd brytyjski dokumencie pt. „Zabezpieczenie sytuacji obywateli UE zamieszkujących w Wlk. Brytanii oraz Brytyjczyków zamieszkujących w UE” zawarto szereg propozycji dot. statusu obywateli UE przebywających w Wlk. Brytanii w trakcie i po zakończeniu procesu wychodzenia z Unii Europejskiej.

 

Ambasada RP podkreśla, że dokument brytyjski to jedynie propozycja, która będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy UE a Wlk. Brytanią. Status obywateli polskich mieszkających w Zjednoczonym Królestwie zostanie uregulowany dopiero w trakcie negocjacji. Propozycji brytyjskiej nie należy więc traktować jako obowiązującego prawa.

 

Ambasada RP zachęca do zapoznania się z brytyjskim dokumentem i szczegółowego śledzenia informacji dot. praw obywateli UE w Wlk. Brytanii, które będą pojawiały się w trakcie negocjacji.

 

Stanowisko Zjednoczonego Królestwa zakłada między innymi, że:

 

- prawdopodobnie od przyszłego roku (2018) będzie możliwe zarejestrowanie się w nowym systemie on-line, dzięki czemu obywatele państw UE otrzymają status „osiedlonego” i będą mogli korzystać z dotychczasowych uprawnień po formalnym opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Głównym warunkiem będzie zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat oraz niekaralność. Także te osoby, które do momentu wyjścia Wlk. Brytanii z UE będą zamieszkiwać na Wyspach krócej niż 5 lat, będą mogły „doczekać” do końca 5-letniego okresu.

 

- procedura on-line dotycząca uzyskania statusu osoby „osiedlonej” ma być znacząco uproszczona w porównaniu do obecnej procedury z uzyskaniem prawa stałego pobytu

 

- o status osoby „osiedlonej” będą mogli wystąpić także członkowie rodzin obywateli UE mieszkający w Wlk. Brytanii przed datą wyjścia z UE

 

- status „osiedlonego” będą także musiały uzyskać te osoby, które mają już formalnie prawo stałego pobytu (permanent residence) w Wlk. Brytanii, choć procedura dla tej grupy ma być uproszczona

 

- obywatele państw członkowskich UE rozpoczynający studia licencjackie lub magisterskie w roku akademickim 2018/2019 będą traktowani według dotychczasowych zasad. Będą mogli pozostać w Wlk. Brytanii w celu dokończenia studiów.

 

Jednocześnie informujemy, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło specjalną stronę internetową z informacjami dla obywateli UE wz. z Brexit. Można również zarejestrować tam swój adres email w celu otrzymywania aktualnych informacji https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w UK umieściło na swojej stronie internetowej informacje dotyczące praw obywateli UE w kontekście Brexitu: https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych