close

Praktyki w Ambasadzie

Ambasada RP w Londynie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia bezpłatnej praktyki w Wydziałach Konsularnym, Ekonomicznym, Politycznym oraz Referacie Mediów i Promocji placówki.

 

Wydział Polityczny oraz Referat Mediów i Promocji

 

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o nadesłanie CV (w jęz. angielskim), listu motywacyjnego (w jęz. polskim) i listu polecającego (dowolnie po polsku lub po angielsku) na adres london.press@msz.gov.pl. W treści email należy zaproponować dwa terminy odbycia praktyk, preferowany i zapasowy. Praktyki w pełnym wymiarze godzinowym, tj. od pon do pt w godz. 8.30-16.30, trwają od miesiąca do dwóch miesięcy i rozpoczynają się 01. lub 15. dnia miesiąca. Praktykantami mogą zostać absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 5 lat przed proponowanym rozpoczęciem praktyki.

 

Wydziały Konsularny i Ekonomiczny

 

W celu uzyskania informacji na temat dostępnych terminów praktyk w Wydziale Konsularnym oraz Wydziale Ekonomicznym, należy kontaktować się emailowo bądź telefonicznie z sekretariatem danego Wydziału (bez pośrednictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie). Wydziały Konsularny i Ekonomiczny uprzjemie proszą o nieprzysyłanie dokumentów bez wcześniejszego uzgodnienia terminu praktyki.

 

Wydział Ekonomiczny

tel. 0207 2913 917, fax. 0207  291 3968

e-mail: london.we@msz.gov.pl

 

Wydział Konsularny
tel. 0207 2913 900, fax 020 7323 2320
e-mail: londyn.konsulat@msz.gov.pl

 

Wydział Administracyjny

 

Wydział Administracji poszukuje stażystów na okres 1 – 2 miesięcy.

 

Staż obejmuje:

pomoc z zakresu zarządzania nieruchomościami i majątkiem ruchomym

obsługa systemu zarządzania Lupin

przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w tym protokołów zdawczo-odbiorczych

pomoc w bieżącej administracji Wydziału

pomoc w realizacji zamówień

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: marcin.piotrowski2@msz.gov.pl


Uprzejmie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Londynie nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

 

Ogólna informacja nt. odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich oraz wolontariatu w placówkach zagranicznych oraz wzory formularzy aplikacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych