close

Struktura Placówki

Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Dr hab. Arkady Rzegocki

 

Zastępca Kierownika Placówki

Radca Minister Piotr Kobza
tel. 0207 291 3524, fax. 0207 291 3575, e-mail: londyn@msz.gov.pl

 

Wydział Polityczny
Kierownik Wydziału Politycznego

I Radca Agnieszka Kowalska

tel. 0207 291 3524, fax. 0207 291 3575, e-mail: londyn@msz.gov.pl


Referat ds. Mediów i Promocji
Kierownik Referatu ds. Mediów i Promocji

Radca Alicja Rakowska

tel. 0207 291 3525, fax. 0207 291 3575, e-mail: london.press@msz.gov.pl

 

Wydział Konsularny
Kierownik Wydziału Konsularnego

I Radca Michał Mazurek
tel. 0207 8228 900, fax. 0207 936 3571, e-mail: londyn.konsulat@msz.gov.pl

 

Wydział Ekonomiczny
Kierownik Wydziału Ekonomicznego

Radca Wojciech Burkiewicz
tel. 0207 8228 917, fax. 0207 8228 968, e-mail: london.we@msz.gov.pl

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji

Radca Minister Jerzy Bartosik
tel. 0207 317 2700, fax. 0207 486 9840, e-mail: london@trade.gov.pl

 

Attachat Obrony:
ppłk Dorota Kawecka,
p.o. Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy

tel. 0207 291 3556, fax. 0207 580 1576, e-mail: londyn@mon.gov.pl


Wydział Administracyjny

Kierownik Wydziału Administracyjnego

III Sekretarz Izabella Gołaszewska-Mazek
tel. 0207 291 3533, fax. 0207 291 3574, e-mail: london.administration@msz.gov.pl


Referat ds. Finansowo - Księgowych

Kierownik Referatu, II Sekretarz Marcin Miluski
tel. 0207 291 3536, fax. 0207 291 3574,  e-mail: london.administration@msz.gov.pl

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych