close

KONTAKT Z URZĘDEM

Kompetencja terytorialna WK Ambasady RP w Londynie: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands (Wolverhampton, Dudley, Walsall, Sandwell, Birmingham, Solihull, Coventry), Isle of Wight, Wysp Normandzkich, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar.

 

 

Numery telefonów dla interesantów

 

Numer telefonu Centrum Informacji Konsularnej
(czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)

 

+44 2030789618

 

Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w konsulacie oraz w sprawach wizowych 
(czynny w godzinach pracy konsulatu)

+0207 8228 900

 

Numer faksu:

0207 9363 571

 

Numer Telefonu Dyżurnego
(służy tylko i wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych
, czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i brytyjskie dni wolne od pracy)

+44 2030789621

 

 

Rejestracja wizyty w konsulacie w sprawach paszportowych lub prawnych – tylko poprzez stronę internetową:

 

http://www.e-konsulat.gov.pl/

 

Uwaga: Uprzejmie informujemy, iż Wydział Konsularny dodaje nowe miejca na spotkania paszportowe (na platformie e-konsulat) w dni robocze:

 

  • w poniedziałki w godzinach 10.00-10.30 oraz 20.00-20.30
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-9.00 oraz 20.00-20.30

 

Brak dostępności terminów w danym dniu oznacza wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc, w związku z czym prosimy o podjęcie próby umówienia spotkania w kolejnym dniu roboczym rano.

 

 

Adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

10 Bouverie Street,

Londyn, EC4Y 8AX

 

 

Dojazd: stacje Temple (linie District & Circle), Blackfriars (linie District & Circle) lub City Thameslink

 

Kontakt e-mailowy: 

 

londyn.paszporty@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach paszportowych, np. dotyczących wcześniejszego umówienia na spotkanie paszportowe, w nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny, nagła choroba dziecka oraz innych nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach. Do wiadomości mailowej należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

 

Zapytania w powyższych sprawach można również kierować za pośrednictwem faksu pod nr 02079363571. Należy również załączyć dokument potwierdzający opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

 

londyn.poczta@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w przypadku nieotrzymania paszportu w wyznaczonym terminie. Prosimy o podanie w wiadomości mailowej: imienia, nazwiska oraz daty urodzenia osoby której dotyczy sprawa.

 

london.visa@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach uzyskania wiz dla cudzoziemców.

 

london.citizenship@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego oraz poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

 

london.op@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach opieki konsularnej: przewozu zwłok/prochów obywateli polskich zmarłych na terenie Anglii i Walii, wydawania zezwoleń na ich przewóz, zatrzymań/aresztowań obywateli polskich, poszukiwań obywateli polskich, uzyskania pomocy w przypadku nieszczęśliwych wypadków.

 

londyn.prawny@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach prawnych, takich jak: poświadczenie podpisu, transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) w polskich księgach astanu cywilnego, informacji na temat przepisów prawnych.

 

londyn.konsulat@msz.gov.pl

Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach ogólnych oraz polonijnych: dotyczących organizacji polonijnych, szkolnictwa i kultury.

 

london.cp@msz.gov.pl

Pod wskazany adres należy kierować zapytania dotyczące spraw z zakresu interwencji miejscowych służb socjalnych (social services) w sposób sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Uwaga: odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową udzielenie odpowiedzi może zająć kilka dni.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:

 

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi
  • adresu tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych