close

WIZY

Wszystkie wnioski o wizę składane są w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie pod adresem: 10 Bouverie Street, Londyn EC4Y8AX

 

 

We wszystkich sprawach dotyczących wiz, wymagana jest wcześniejsza rejestracja online przez stronę internetową: www.e-konsulat.gov.pl

 

 

W związku z uruchomieniem VIS (Visa Information System) z dniem 20 listopada 2015 r. wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą stawić się osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady celem złożenia dokumentów i pobrania od nich odcisków palców. Wyjątkowo urząd może przyjąć aplikację przesłaną pocztą od osoby, która złożyła już odciski palców w naszym urzędzie konsularnym w okresie po 20 listopada 2015r.

 

 

 

 

Składanie wniosków wizowych:

 

 

 

Poniedziałek

12:30-17:00

Wtorek - Piątek  

9:30-14:00

 

 

 

 

Odbiór wiz:

 

 

 

Poniedziałek

13:00-16:30

Wtorek - Piątek

10:00-13:30

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adres: london.visa@msz.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu na terytorium Polski/krajów Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych