close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE OGÓLNE

 • Okręg Konsularny Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie obejmuje nastęujące hrabstwa: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands (Wolverhampton, Dudley, Walsall, Sandwell, Birmingham, Solihull, Coventry) oraz Isle of Wight, Wyspy Normandzkie, Channel Islands (Jersey, Guernsey) oraz Gibraltar.

   

   

  WYDZIAŁ KONSULARNY

  AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LONDYNIE

  10 Bouverie Street

  Londyn EC4Y 8AX

   

   

  Numer telefonu Centrum Informacji Konsularnej
  (czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)

   

  +44 2030789618

   

   

  Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w konsulacie
  (czynny w godzinach pracy konsulatu)

  +0207 8228 900

   

  Numer Telefonu Dyżurnego
  (wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych, czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i brytyjskie dni wolne od pracy)
  +44 2030789621

   

  W urzędzie obowiązują zapisy na spotkania w sprawach paszportowych, wizowych oraz prawnych poprzez system rejestracji e-Konsulat

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Uwaga: Wydział Konsularny dodaje nowe miejsca na spotkania paszportowe na platformie e-konsulat w dni robocze:

   

  w poniedziałki w godzinach: 10.00-10.30 oraz 20.00-20.30

  od wtorku do piątku w godzinach: 8.30-9.00 oraz 20.00-20.30

   

  GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW

   

   

  Przyjmowanie wniosków paszportowych:

   

  Poniedziałek

  11:00-17:00

  Wtorek

  8:30-14:30

  Środa

  8:30-14:30

  Czwartek

  8:30-14:30

  Piątek

  8:30-14:30

   

  Odbiór polskich paszportów: wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport", poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątak: 10:00-15:30. W przypadku odbioru polskich paszportów nie obowiązują zapisy.

   

   

  Przyjmowanie wniosków wizowych:

   

    

  Poniedziałek

  12:30-16:30

  Wtorek

  9:30-14:00

  Środa

  9:30-14:00

  Czwartek

  9:30-14:00

  Piątek

  9:30-14:00

       

   

  Odbiór paszportów z wiząponiedziałek 12:30-16:00, od wtorku do piątku: 9:30-13:30. W przypadku odbioru paszportów z wizą nie obowiązują zapisy.

   

   

  Sprawy obywatelskie:

   

  Poniedziałek

  10:30-16:30

  Wtorek

  9:30-15:00

  Środa

  9:30-15:00

  Czwartek

  9:30-15:00

  Piątek

  9:30-15:00

   

   

  Interesanci ws. obywatelskich są przyjmowani po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu daty spotkania. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt na: london.citizenship@msz.gov.pl

   

   

  Sprawy prawne:

   

  Poniedziałek

  13:00-17:00

  Wtorek

  8:40-12:30

  Środa

  8:40-12:30

  Czwartek

  8:40-12:30

  Piątek

  8:40-12:30

   

   

  Informacja dotycząca ZAPISÓW W SPRAWACH PRAWNYCH (UWAGA: Dział Prawny nie przyjmuje interesantów i wniosków w sprawach: paszportowych, o nadanie, przywrócenie, zrzeczenie i poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego).

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu powinny zapisywać się na spotkania do działu prawnego.

   

  - podpisanie przed konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku małżeńskiego w kraju,

  - przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,

  - poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,

  - poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem.

  - złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Londynie,

  - poświadczenie profilu zaufanego ePUAP,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - przyjęcie przez konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego w Polsce o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

   

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązujące w Polsce i na terenie Anglii (Bank Holiday).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: