close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 • Numery telefonów dla interesantów

   

  Numer telefonu Centrum Informacji Konsularnej
  (czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)

   

  +44 2030789618

   

  Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w konsulacie oraz w sprawach wizowych 
  (czynny w godzinach pracy konsulatu)

  +0207 8228 900

   

  Numer faksu:

  0207 9363 571

   

  Numer Telefonu Dyżurnego
  (służy tylko i wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych
  , czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i brytyjskie dni wolne od pracy)

  +44 2030789621

   

   

  Rejestracja wizyty w konsulacie w sprawach paszportowych lub prawnych – tylko poprzez stronę internetową:

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Uwaga: Uprzejmie informujemy, iż Wydział Konsularny dodaje nowe miejca na spotkania paszportowe (na platformie e-konsulat) w dni robocze:

  • w poniedziałki w godzinach 10.00-10.30 oraz 20.00-20.30
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-9.00 oraz 20.00-20.30

   

  Brak dostępności terminów w danym dniu oznacza wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc, w związku z czym prosimy o podjęcie próby umówienia spotkania w kolejnym dniu roboczym rano.

   

   

  Adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

  10 Bouverie Street,

  Londyn, EC4Y 8AX

   

   

   

   

  Dojazd: stacje Temple (linie District & Circle), Blackfriars (linie District & Circle) lub City Thameslink

   

  Kontakt e-mailowy: 

   

  londyn.paszporty@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach paszportowych, np. dotyczących wcześniejszego umówienia na spotkanie paszportowe, w nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny, nagła choroba dziecka oraz innych nagłych i udokumentowanych losowych przypadkach. Do wiadomości mailowej należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

   

  Zapytania w powyższych sprawach można również kierować za pośrednictwem faksu pod nr 02079363571. Należy również załączyć dokument potwierdzający opisywane zdarzenie, tj. świadectwo zgonu, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie.

   

  londyn.poczta@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w przypadku nieotrzymania paszportu w wyznaczonym terminie. Prosimy o podanie w wiadomości mailowej: imienia, nazwiska oraz daty urodzenia osoby której dotyczy sprawa.

   

  london.visa@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach uzyskania wiz dla cudzoziemców.

   

  london.citizenship@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego oraz poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

   

  london.op@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres należy kierować zapytania w sprawach opieki konsularnej: przewozu zwłok/prochów obywateli polskich zmarłych na terenie Anglii i Walii, wydawania zezwoleń na ich przewóz, zatrzymań/aresztowań obywateli polskich, poszukiwań obywateli polskich, uzyskania pomocy w przypadku nieszczęśliwych wypadków.

   

  londyn.prawny@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach prawnych, takich jak: poświadczenie podpisu, transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) w polskich księgach astanu cywilnego, informacji na temat przepisów prawnych.

   

  londyn.konsulat@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres mailowy należy kierować zapytania w sprawach ogólnych oraz polonijnych: dotyczących organizacji polonijnych, szkolnictwa i kultury.

   

   

  london.cp@msz.gov.pl

  Pod wskazany adres należy kierować zapytania dotyczące spraw z zakresu interwencji miejscowych służb socjalnych (social services) w sposób sprawowania opieki nad dzieckiem.

   

  Uwaga: odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową udzielenie odpowiedzi może zająć kilka dni.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:

  -osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

  -adresu tej osoby

  -przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: