close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAPISY NA SPOTKANIA DO WK POPRZEZ E-KONSULAT

 • 1. Zapisy w sprawach paszportowych

   

  W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie wprowadził z dniem 15 sierpnia 2011 roku zapisy w celu złożenia wniosku paszportowego.

   

  Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Uwaga: Wydział Konsularny dodaje nowe miejsca na spotkania paszportowe na platformie e-konsulat w dni robocze:

  w poniedziałki w godzinach: 10.00-10.30 oraz 20.00-20.30

  od wtorku do piątku w godzinach: 8.30-9.00 oraz 20.00-20.30

   

  Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o paszport rejestrują się na wizytę w sprawach paszportowych. Osoby, któe dokonały rejestracji wizyty w sprawach prawnych nie będą mogły złożyć wniosku o paszport.

   

  Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów umieszczonymi na stronie internetowej urzędu.  http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

   

  Rejestracja w systemie oznacza, że wnioskujący zapoznał się z dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport oraz w przypadku braku wszystkich wymaganych dokumentów jego wniosek nie zostanie przyjęty.

   

   

  2. Zapisy w sprawach prawnych

   

  Zapisy w sprawach prawnych odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl 

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu powinny zapisywać się na spotkania odbywające się, w następujących przedziałach czasowych: w poniedziałki w godzinach 12:30-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:30-12:00.

  - złożenie wniosku o wydobycie za pośrednictwem konsula RP aktów stanu cywilnego z urzędu w kraju,

  - złożenie wniosku o uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o karalność),

  - podpisanie przed konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku

    małżeńskiego w kraju,

  - przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,

  - poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,

  - poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem.

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu powinny zapisywać się na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: w poniedziałki w godzinach 16:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 12:00-13:30.

  - złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Londynie,

  - poświadczenie profilu zaufanego - ePUAP,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich

    ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do

    nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - przyjęcie przez konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego w Polsce o braku

    przeszkód do zawarcia małżeństwa.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: