close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAPISY NA SPOTKANIA DO WK POPRZEZ E-KONSULAT

 •  

  Okręg konsularny WK Ambasady RP w Londynie: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands (Wolverhampton, Dudley, Walsall, Sandwell, Birmingham, Solihull, Coventry), Isle of Wight, Wysp Normandzkich, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar.

   

  I. ZAPISY W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

   

  W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie wprowadził z dniem 15 sierpnia 2011 roku zapisy w celu złożenia wniosku paszportowego.

   

  Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów umieszczonymi na stronie internetowej urzędu. Link do strony poniżej:

  http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

   

  Rejestracja w systemie oznacza, że wnioskujący zapoznał się z dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport oraz w przypadku braku wszystkich wymaganych dokumentów jego wniosek nie zostanie przyjęty.

   

   

  II. ZAPISY W SPRAWACH PRAWNYCH

   

  Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl 

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu powinny zapisywać się na spotkania odbywające się, w następujących przedziałach czasowych: w poniedziałki między godz. 12:30-16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:30-12:00.

  * Złożenie wniosku o wydobycie za pośrednictwem konsula RP aktów stanu cywilnego z urzędu w kraju,- złożenie wniosku o uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o karalność),- podpisanie przed konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku małżeńskiego w kraju,- przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,- poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,- poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem.

   

  W przypadku typów spraw wymienionych poniżej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapisywanie się na spotkania odbywające się w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 17:30, a od wtorku do piątku w godzinach 12:00-13:30.

  * Złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Londynie,- poświadczenie profilu zaufanego - ePUAP,- złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),- złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,- przyjęcie przez konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,- złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego w Polsce o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

   

  Uwaga: Dział Prawny nie przyjmuje wniosków paszportowych, osoby które zapisały się do działu prawnego ws. złożenia wniosku o paszport nie zostaną przyjęte.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: