close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 sierpnia 2019

  Już po raz drugi w tym roku zapraszamy do organizacji w brytyjskich szkołach podstawowych dodatkowych zajęć – ,,Polish After-School Clubs”, propagujących piękno języka polskiego oraz bogactwo polskiej kultury, historii i geografii.

   

  Polish After-School Clubs mają na celu kształtowanie dobrych relacji polsko-brytyjskich wśród młodego pokolenia. Celem projektu jest promowanie wśród zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie młodych Polaków wartości płynących z odkrywania piękna języka ojczystego, własnej  kultury i historii. Dla młodych Brytyjczyków Polish After-School Clubs będą szansą na bliższe poznanie kultury i tradycji ich polskich przyjaciół. Przedsięwzięcie stanowić będzie również doskonałą promocję korzyści płynących z dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży.

   

  Chcielibyśmy, aby zajęcia w ramach pierwszej edycji projektu ,,Polish After-School Clubs” rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku i prowadzone były do grudnia 2019 roku. Ponadto zachęcamy, aby ich zwieńczeniem był Dzień Polski – Polish Festival, organizowany w każdej z zaangażowanych brytyjskich szkół przez uczniów uczestniczących w Polish After-School Clubs, we współpracy z nauczycielami i rodzicami. Wydarzenie to mogłoby być zachętą do dzielenia się bogactwem polskiej kultury z lokalną społecznością szkolną. Byłaby to także doskonała okazja do przedstawienia tradycyjnej polskiej otwartości i tolerancji oraz cechującej Polaków przyjacielskiej postawy.

   

  Organizatorzy ,,Polish After-School Clubs” mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci otrzymania środków finansowych za realizację zajęć ,,Polish After-School Clubs” do maksymalnej kwoty 500 funtów brutto po realizacji projektu.

   

  W 2019 roku – w pierwszej edycji projektu ,,Polish After-School Clubs” – dofinansowanie zostanie przekazane instytucjom (szkołom/organizacjom), wyłonionym w procedurze konkursowej na podstawie zgłoszeń przekazanych na adres email: londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl do dnia 20 września 2019 roku. Formularz zgłoszenia oraz regulamin procedury konkursowej znajdują się poniżej. Informacja o decyzji w sprawie wsparcia finansowego przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) wraz ze szczegółową informacją dotyczącą formy rozliczenia.

   

  Zachęcamy do zaangażowania się we wspomniany projekt, inaugurowany w 250. rocznicę oficjalnego ustanowienia polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych oraz w stulecie odnowy polsko-brytyjskich stosunków dwustronnych.

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Czekamy na Państwa zgłoszenia poprzez wysłanie formularza do 20 września 2019 r. na adres email londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl, zatytułowanej:

   

  „Polish After-School Clubs 2019 w … (np. Peterborough, Londynie-Ealing, itp.) – formularz”.

   

  Pliki do pobrania:

   

  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: