close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 lutego 2018

  Ponad 200 przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki, mediów, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego wzięło udział w drugiej edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, które odbyło się w Mansion House w Londynie we wtorek. Tematem tegorocznego Forum była przyszłość relacji polsko-brytyjskich w obliczu zmian w Europie.

   

  Uczestnicy wzięli udział w debatach poświęconych polityce zagranicznej, historii, migracji, przyszłości relacji biznesowych, nowym technologiom, a także zmianom społecznym i przyszłości Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

   

  Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański wziął udział w sesji otwierającej, która skupiła się na zmianach politycznych, biznesowych, technologicznych i społecznych w Europie. – To wspaniały dzień dla tych wszystkich, którzy wierzą we wspólną przyszłość naszych krajów, ściśle ze sobą połączoną w wielu różnych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej – powiedział minister Szymański podczas swojego przemówienia na Forum.

   

   

  Serdecznie zachęcam Państwa do potraktowania Forum Belwederskiego jako istotnego elementu większej układanki, jako procesu, który pozwoli nam zacieśnić kontakty między naszymi krajami bez względu na kontekst w jakim się odbywa, czyli na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Mimo że Forum istnieje od niedawna, jestem przekonany, że obrany przez nas kierunek jest dobry. Jestem optymistą, jeśli chodzi o jego pomyślny rozwój w najbliższych latach, a może nawet dziesięcioleciach – dodał wiceminister.

   

  Przy okazji II Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego wiceminister spotkał się z ministrem stanu ds. Europy i Ameryk w brytyjskim Foreign and Commonwealth Office Sir Alanem Duncanem. Wiceministrowie rozmawiali na temat relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, podkreślając ich bezprecedensową w obecnym okresie intensywność. Ministrowie omówili ponadto bieżącą agendę europejską oraz perspektywy zacieśniania współpracy pomiędzy Warszawą i Londynem w ramach wspólnych projektów na rzecz Bałkanów Zachodnich.

   

   

  Wtorkowe dyskusje poprzedziło przyjęcie w Lancaster House, którego gospodarzem był Sir Alan Duncan. – Polsko-brytyjskie stosunki dwustronne są silne w wielu obszarach, jednak chcemy, aby te relacje stały się jeszcze lepsze, silniejsze i głębsze. Forum Belwederskie to umożliwia. Promuje ono lepsze zrozumienie Polski w Wielkiej Brytanii oraz Wielkiej Brytanii w Polsce, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę liczną społeczność polską mieszkającą w Wielkiej Brytanii – powiedział Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki w swoim przemówieniu podczas wieczoru.

   

  Celem Forum jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, przyczyniając się do wzmocnienia rozbudowanego partnerstwa między dwoma krajami.

   

  Forum zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której debata ta odbyła się po raz pierwszy w marcu 2017 r. Koncepcja Forum, opracowana w I połowie 2016 roku, została zaakceptowana przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii podczas pierwszych w historii polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie w listopadzie 2016 r. Spotkania odbywają się co roku, na przemian w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a kwestiami programowymi i merytorycznymi zajmuje się Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą polscy i brytyjscy przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego, zaangażowani we współpracę dwustronną.

  Family photo Komitet Sterujacy
  IMG_4234
  IMG_4241
  IMG_4245
  IMG_4246
  IMG_4247
  IMG_4249
  IMG_4256
  IMG_4258
  IMG_4259
  IMG_4264
  IMG_4267
  IMG_4272
  IMG_4273
  IMG_4278
  IMG_4287
  IMG_4288
  IMG_4292
  IMG_4295
  IMG_4296
  IMG_4299
  IMG_4317
  IMG_4322
  IMG_4323
  IMG_4324
  IMG_4325
  IMG_4328
  IMG_4335
  IMG_4336
  IMG_4343
  IMG_4353
  IMG_4355
  IMG_4357
  IMG_4363
  IMG_4383
  IMG_4388
  IMG_4393
  IMG_4394
  IMG_4397
  IMG_4399
  IMG_4402
  IMG_4403
  IMG_4409
  IMG_4410
  IMG_4414
  IMG_4421
  IMG_4424
  IMG_4429
  IMG_4436
  IMG_4437
  IMG_4439
  IMG_4441
  IMG_4446
  IMG_4448
  IMG_4450
  IMG_4451
  IMG_4454
  IMG_4463
  IMG_4465
  IMG_4467
  IMG_4469
  IMG_4470
  IMG_4472
  IMG_4484
  Wiceminister Konrad Szymanski i Sir Alan Duncan
  Wiceminister Konrad Szymanski na II Forum Belwede

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: