close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 17 września 2019

  Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (do godz. 17.00 włącznie).

  Głosowanie za granicą w wyborach

   

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie  z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgów konsularnych na terenie Wielkiej Brytanii - Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu i Konsulatu Generalnego RP w Belfaście - zostały utworzone 54 obwody głosowania (w tym 28 na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie):

   

  1)

   

  Obwód głosowania nr 262, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH:

   

  2)

   

  Obwód głosowania nr 263, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH

   

  3)

   

  Obwód głosowania nr 264, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn III, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH

   

  4)

   

  Obwód głosowania nr 265, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Zagraniczne Biuro Handlowe Londyn, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 90 Gloucester Place, London W1U 6HS

   

  5)

  Obwód głosowania nr 266, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London EC4Y 8AX

   

  6)

   

  Obwód głosowania nr 267, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn , Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 King Street, London W6 0RF

   

  7)

   

  Obwód głosowania nr 268, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London W5 5PD

   

  8)

   

  Obwód głosowania nr 269, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia na Wimbledon-Putney, 7 St. John's Hall, Ravenna Road, London SW15 6AW

   

  9)

   

  Obwód głosowania nr 270, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia Croydon-Crystal Palace, 6-8 Oliver Grove, London SE25 6EJ

   

  10)

   

  Obwód głosowania nr 271, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polska Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie, 2 Devonia Road, London N1 8JJ

   

  11)

   

  Obwód głosowania nr 272, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polish White Eagle Club, 211 Balham High Rd, Balham, London SW17 7BQ

   

  12)

   

  Obwód głosowania nr 273, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Millennium House, Bordesley Street, Birmingham B5 5PH

   

  13)

   

   

  Obwód głosowania nr 274, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Boscombe Link,

  3-5 Palmerston Road, Bournemouth BH1 4HN

   

  14)

   

   

  Obwód głosowania nr 275, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS

   

  15)

   

   

  Obwód głosowania nr 276, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS

   

  16)

   

   

  Obwód głosowania nr 277, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR

   

  17)

   

   

  Obwód głosowania nr 278, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny, 17 Victoria Street, Dunstable LU6 3AZ

   

  18)

   

   

  Obwód głosowania nr 279, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Evesham, Town Hall, 24 Vine Street, Evesham WR 11 4RS

   

  19)

   

   

  Obwód głosowania nr 280, siedziba obwodowej komisji wyborczej: St. Peters Social Centre, Black Dog Way, Gloucester GL1 3AF

   

  20)

   

   

  Obwód głosowania nr 281, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Community Centre, 78 Farm Rd, Hove BN3 1FD

   

  21)

   

   

  Obwód głosowania nr 282, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford, 2 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford IG3 9XE

   

  22)

   

   

  Obwód głosowania nr 283, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Marlpit Community Centre, Hellesdon Road, Norwich NR6 5EG

   

  23)

   

   

  Obwód głosowania nr 284, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Blackbird Leys Community Centre, Blackbird Leys Road, Oxford OX4 6HW

   

  24)

   

   

  Obwód głosowania nr 285, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lokalna Polska Misja Katolicka w Slough, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH

   

  25)

   

   

  Obwód głosowania nr 286, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton SO172TH

   

  26)

   

   

  Obwód głosowania nr 287, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Caritas Jersey (St. Thomas Hall) 19 Val Plaisant, St. Helier JE2 4TA

   

  27)

   

   

  Obwód głosowania nr 288, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Community Centre, Walton Close, Swindon SN3 2JU

   

  28)

   

   

  Obwód głosowania nr 289, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Moose Hall, Tower Lane, Taunton TA1 4AR

   

  29)

   

  Obwód głosowania nr 290, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mancheter, Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD

   

  30)

   

  Obwód głosowania nr 291, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester, Ośrodek Polski przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 194-196 Lloyd Street North, Manchester M14 4QB

   

  31)

   

  Obwód głosowania nr 292, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala St. Mary’s Catholic Church, 24 Horncastle Road, Boston PE 21 9BU

   

  32)

   

  Obwód głosowania nr 293, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Parafialna przy Parafii pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff CF14 2QQ

   

  33)

   

  Obwód głosowania nr 294, siedziba obwodowej komisji wyborczej: St Cuthberts Catholic Community School, Victoria Road, Carlisle CA1 2UE

   

  34)

   

  Obwód głosowania nr 295, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala JUNIPER The Community Enterprise Centre Ltd., Cottingham Road, Kingston upon Hull HU5 2DH

   

  35)

   

  Obwód głosowania nr 296, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, Leeds LS7 4JE

   

  36)

   

  Obwód głosowania nr 297, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polski Ośrodek w Leicester przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, Leicester LE5 4WH

   

  37)

   

  Obwód głosowania nr 298, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Mapple Terrace, Newcastle upon Tyne NE4 7SF

   

  38)

   

  Obwód głosowania nr 299, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham NG7 6JN

   

  39)

   

  Obwód głosowania nr 300, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Saint Marys’s Cathedral,
  Regent Street, Wrexham LL11 1RB

   

  40)

   

  Obwód głosowania nr 301, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg, Konsulat Generalny RP w Edynburgu, 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE

   

  41)

   

  Obwód głosowania nr 302, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg, Polskie Centrum Kultury i Edukacji, 11 John's Lane, Edinburgh EH6 7EL

   

  42)

   

  Obwód głosowania nr 303, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg, Millar Hall, 2 Nether Liberton Lane, Edinburgh EH16 5TY

   

  43)

   

  Obwód głosowania nr 304, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Association, 35A Union Street, Aberdeen AB11 5BN

   

  44)

   

  Obwód głosowania nr 305, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Szkoła im. Marii Montessori, 1A Muri Court, Uphall, Broxburn EH52 5JQ

   

  45)

   

  Obwód głosowania nr 306, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Parafia St. David’s Catholic Church, 41 Eskbank Road, Dalkeith EH22 3BH

   

  46)

   

  Obwód głosowania nr 307, siedziba obwodowej komisji wyborczej: „Dom Polski” Polskiego Towarzystwa Społeczno-Oświatowego im. gen. Wł. Sikorskiego, 5 Parkgrove Terrace, Glasgow G3 7SD

   

  47)

   

  Obwód głosowania nr 308, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Calton Heritage & Learning Centre, 423 London Road, Glasgow G40 1AG

   

  48)

   

  Obwód głosowania nr 309, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Parafia St. Mary’s Church, 30 Huntly Street, Inverness IV3 5PR

   

  49)

   

  Obwód głosowania nr 310, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polish Club Kirkcaldy, Bennochy House, Forth Park Drive, Kirkcaldy KY2 5TA

   

  50)

   

  Obwód głosowania nr 311, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Parafia St. Mary’s Church, 163 George Street, Paisley PA1 2UN

   

  51)

   

  Obwód głosowania nr 312, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Parafia, St Patrick’s Church, 71 Shieldmuir Street, Wishaw ML2 7TH

   

  52)

   

  Obwód głosowania nr 313, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Belfast, Konsulat Generalny RP w Belfaście, 67 Malone Road, Belfast BT9 6JQ

   

  53)

   

  Obwód głosowania nr 314, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Old Church, Clarendon Street, Londonderry BT48 7ES

   

  54)

   

  Obwód głosowania nr 315, siedziba obwodowej komisji wyborczej: City Hall, The Sean Hollywood Arts Centre, 1A Bank Parade, Newry BT35 6HP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dot. obwodów głosowania nr 262-264 (Ambasada RP w Londynie) i 266 (Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie): uprzejmie informujemy, że przed wejściem na teren budynku przeprowadzana będzie kontrola bezpieczeństwa, a do komisji wyborczych nr 262-264 prowadzi jedno wejście – dlatego należy liczyć się z koniecznością dłuższego niż w innych komisjach oczekiwania na wejście do lokalu wyborczego. Prosimy o niezabieranie ze sobą większego bagażu i innych przedmiotów, które mogą spowolnić proces kontroli.

   

  Więcej informacji na temat okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii znajduje się na poniżej podanych stronach internetowych:

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu

  Konsulat Generalny RP w Belfaście

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

   

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Szczegółowa informacja nt. warunków udziału obywateli polskich w wyborach do Sejmu i Senatu RP

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

  https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do:

   

  - Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie

   

  1. e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  4. telefonicznie, nr tel.: 0207 8228 967, -948
  5. faksem, nr faksu: 02079363571

   

  - Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze

   

  1. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  4. telefonicznie, nr tel.: 0161 245 4131
  5. faksem, nr faksu: 01612368709

   

  - Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu

   

  1. e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, EH3 5 PE Edinburgh
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  4. telefonicznie, nr tel.: 0131 551 7152
  5. faksem, nr faksu: 01315521086

   

  - Konsulatu Generalnego RP w Belfaście

   

  1. e-mailowo: belfast@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 67 Malone Road Belfast BT9 6SB
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  4. telefonicznie, nr tel.: +44 7880721909

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do odpowiedniego urzędu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  - Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

   

  1. e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
  3. faksem, nr faksu: 02079363571

   

  - Konsulat Generalny RP w Manchesterze

   

  1. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
  3. faksem, nr faksu: 01612368709

   

  - Konsulat Generalny RP w Edynburgu

   

  1. e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, EH3 5 PE Edinburgh
  3. faksem, nr faksu: 01315521086

   

  - Konsulat Generalny RP w Belfaście

   

  1. e-mailowo: belfast@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 67 Malone Road Belfast BT9 6SB

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: