close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 19 maja 2016

  Spotkanie było okazją do bezpośredniej dyskusji dla ponad setki polskich i brytyjskich specjalistów prawa rodzinnego.

  Konferencja i podsumowujące ją spotkanie, które odbyły się 19 maja w Ambasadzie RP w Londynie zgromadziły wybitnych przedstawicieli miejscowej judykatury, w tym sir J. Munby, sir M. Thorpe, Mr Justice Cobb, Lady Justice Black, Mr Justice Moylan. Stronę polską reprezentowali sędzia Leszek Kuziak, kierujący w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami związanymi z realizacją wniosków na podstawie rozporządzenia Rady WE Bruksela II bis, sędzia Agnieszka Wiśniewska-Kaluta pełniąca rolę tzw. sędziego łącznikowego wyznaczonego do współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach Europejskiej Sieci Sądowniczej oraz p. Łukasz Kwadrans sądowy kurator rodzinny. W konferencji wzięła udział delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której przewodniczył p. J. Łasiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego.

   

  W swych referatach przedstawiciele polskiego i brytyjskiego sądownictwa wskazali na pola i formy bezpośredniej współpracy m.in. w zakresie transferu spraw małoletnich do sądów krajowych, wymiany informacji, w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych, czy też przeprowadzania dowodów oraz wykonywania orzeczeń sądowych.

   

  Rosnąca od wielu lat liczba polskich dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii przekłada się na wzrost liczby postępowań z zakresu opieki nad dziećmi trafiających do miejscowych sądów. Dla zapewnienia praw przysługujących stronom takich postępowań, w tym prawa do zachowania tożsamości dziecka, konieczne jest stałe zacieśnianie współpracy między sądami i specjalistami prawa rodzinnego z Wielkiej Brytanii i Polski. Ambasada RP w Londynie od kilku już lat prowadzi działania stymulujące tę współpracę (organizacja konferencji, wizyt studyjnych, spotkania z przedstawicielami miejscowej administracji itp.).

   

  Konferencja stała się platformą bezpośredniej dyskusji dla ponad setki polskich i brytyjskich specjalistów prawa rodzinnego. W dyskusji wskazano na potrzebę wypracowania wspólnych mechanizmów ułatwiających przekazywanie większej liczby spraw sądom krajowym, przyjęcia wspólnych standardów dla wywiadów środowiskowych oraz usprawnienia działania organów centralnych. Konferencja dała również możliwość zaprezentowania roli i kompetencji urzędów konsularnych w tej dziedzinie. Przygotowane analizy i materiały konferencyjne będące jednym z rezultatów tego przedsięwzięcia posłużą specjalistom w ich pracy związanej z prowadzeniem spraw sądowych z udziałem małoletnich obywateli polskich.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: