close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 11 czerwca 2016

  Pracę jednostek specjalnych polskiej armii, jak również polskiej sekcji brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) zbadano w trakcie konferencji poświęconej międzynarodowej historii wojskowej.

   

  Konferencja była współorganizowana przez Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Wielkiej Brytanii  w ramach roku upamiętnienia działalności Cichociemnych ogłoszonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas konferencji głos zabrali: Dr Andrzej Suchcitz z Instytutu Polskiego i muzeum im. Gen. Sikorskiego, Dr Paul Latawski z Wydziału Studiów Wojskowych Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst, Dr Jeffrey Bines, Dr Bogdan Rowiński, były dowódca Garnizonu Aldershot Col Michael Russell oraz Pułkownik Piotr Gąstał – Dowódca Jednostki Wojskowej GROM.

   

  - Od dawna wiadomo, że to dzięki kluczowym doniesieniom otrzymanych przez Armię Krajową od Cichociemnych II wojna światowa zakończyła się wtedy, kiedy się zakończyła – powiedział Ambasador RP Witold Sobków w mowie powitalnej.

   

  Oddział Cichociemni składał się z ochotników zrzuconych ze spadochronami do Polski, którzy mieli dostarczyć specjalne umiejętności w takich obszarach jak praca personelu, zadania specjalne, wywiad, podrabianie dokumentów, rozbiórki, sygnałowanie i ogólne umiejętności sabotażu do polskiego podziemia wojskowego. Raport z końca wojny wykazał, że prawie połowa brytyjskich raportów wywiadowczych powstałych w czasie konfliktu była oparta na polskich źródłach. Jeden wykład pod czas konferencji został również poświęcony polskiej przedstawicielce SOE – Krystynie Skarbek.

   

  - Polskie Dziedzictwo Kulturowe pracowało nad tym, by podkreślić ogromny wkład Cichociemnych zarówno w okupowanej Polsce, jak również w ramach szerszych działań Alianckich Sił Zbrojnych w Europie w czasie II wojny światowej – powiedział Prezes PHS Dr Marek Stella-Sawicki.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: