close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 • Ambasada RP w Londynie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia bezpłatnej praktyki w Wydziałach Konsularnym, Ekonomicznym, Politycznym oraz Referacie Mediów i Promocji placówki.

   

  Wydział Polityczny oraz Referat Mediów i Promocji

   

  Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o nadesłanie CV (w jęz. angielskim), listu motywacyjnego (w jęz. polskim) i listu polecającego (dowolnie po polsku lub po angielsku) na adres london.press@msz.gov.pl. W treści email należy zaproponować dwa terminy odbycia praktyk, preferowany i zapasowy. Praktyki w pełnym wymiarze godzinowym, tj. od pon do pt w godz. 8.30-16.30, trwają od miesiąca do dwóch miesięcy i rozpoczynają się 01. lub 15. dnia miesiąca. Praktykantami mogą zostać absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 5 lat przed proponowanym rozpoczęciem praktyki.

   

  Wydziały Konsularny i Ekonomiczny

   

  W celu uzyskania informacji na temat dostępnych terminów praktyk w Wydziale Konsularnym oraz Wydziale Ekonomicznym, należy kontaktować się emailowo bądź telefonicznie z sekretariatem danego Wydziału (bez pośrednictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie). Wydziały Konsularny i Ekonomiczny uprzjemie proszą o nieprzysyłanie dokumentów bez wcześniejszego uzgodnienia terminu praktyki.

   

  Wydział Ekonomiczny

  tel. 0207 2913 917, fax. 0207  291 3968

  e-mail: london.we@msz.gov.pl

   

  Wydział Konsularny
  tel. 0207 2913 900, fax 020 7323 2320
  e-mail: londyn.konsulat@msz.gov.pl

   

  Wydział Administracyjny

   

  Wydział Administracji poszukuje stażystów na okres 1 – 2 miesięcy.

   

  Staż obejmuje:

  pomoc z zakresu zarządzania nieruchomościami i majątkiem ruchomym

  obsługa systemu zarządzania Lupin

  przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w tym protokołów zdawczo-odbiorczych

  pomoc w bieżącej administracji Wydziału

  pomoc w realizacji zamówień

   

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: london.administration@msz.gov.pl


  Uprzejmie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Londynie nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

   

  Ogólna informacja nt. odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich oraz wolontariatu w placówkach zagranicznych oraz wzory formularzy aplikacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: