close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE W WIELKIEJ BRYTANII PO BREXICIE

 • 5 grudnia 2018

  Do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (29.03.2019) Państwa prawa się nie zmienią.

  Po 29.03.2019 r. każdy obywatel UE mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznym i uzyskać tzw. status osoby osiedlonej (settled status). Ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, również rezydentów.

   

  Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zakończyły się w dn. 25 listopada 2018 r. politycznym  zatwierdzeniem przez obie strony Umowy wyjścia, która musi jeszcze zostać zatwierdzona przez parlament brytyjski i Parlament Europejski. Poniższe informacje opierają się na Umowie oraz wyjaśnieniach Home Office:

   

  • System legalizacji pobytu przeznaczony dla wszystkich grup użytkowników zostanie uruchomiony w I kwartale 2019 r. Na rejestrowanie się w systemie będą mieli Państwo czas do końca czerwca 2021 roku.

    

  • System będzie uruchomiony i zarządzany przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office). Ambasady państw Unii Europejskiej (w tym Polski) nie będą w ten proces włączone.

    

  • Sugerujemy składanie wniosków jak najszybciej po uruchomieniu systemu. Da to Państwu czas na ewentualne odwołanie się od decyzji w przypadku odmowy przyznania statusu.

    

  • Warunkiem otrzymania nowego statusu (settled status) będzie posiadanie co najmniej 5-letniego okresu pobytu w Wielkiej Brytanii w momencie złożenia wniosku.

    

  • Status tymczasowy (pre-settled status) zostanie przyznany wszystkim tym, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat. Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.

   

  • Złożenie odpowiedniego wniosku będzie wymagało opłaty - £65 dla osoby dorosłej oraz £32,50dla osoby poniżej 16 roku życia. Bez opłat dla osoby posiadającej status pre-settled lub prawo stałego pobytu

    

  • Obywatele UE, którzy przed wyjściem UK z UE uzyskali status stałego rezydenta (i otrzymali Permanent Residence Card), będą mogli złożyć wniosek bezpłatnie i na uproszczonych zasadach.

    

  • Brytyjski rząd zapowiada, że obywatele UE, którzy rozpoczęli studia w Wielkiej Brytanii przed wyjściem z UE, będą objęci dotychczasowymi zasadami, również w kwestii czesnego.

  Jeżeli uzyskacie Państwo status osoby osiedlonej, zachowacie  większość obecnych praw (m.in. możliwość pracy bez konieczności zezwolenia, dostęp do świadczeń społecznych, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej). Swoje prawa zachowają także te osoby, które będą musiały zaczekać do osiągnięcia 5 lat pobytu żeby złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.

   

  Program pilotażowy

   

  Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) i podległy mu urząd ds. imigracji w Liverpoolu rozpoczął w dn. 1 listopada 2018 r. drugą turę testowania nowej procedury administracyjnej dla obywateli państw UE po Brexit (tzw. settled status). Omawiany etap pilotażu potrwał do 21 grudnia 2018 r. i objął kilkaset tysięcy osób, które mogły składać wniosek za pomocą obsługi elektronicznej aplikacji na smartfonie.

   

  Osoby biorące udział w pilotażu dobrane zostały według podobnych kryteriów jak poprzednim razem (m.in. pracownicy służby zdrowia i szkolnictwa wyższego), przy czym tym razem spectrum uczestników zostało rozszerzone o grupy identyfikowane przez Home Office jako grupy wysokiego ryzyka (m.in. dzieci pozostające pod opieką służb lokalnych). Warunkiem uczestnictwa osób wysokiego ryzyka w pilotażu było bycie klientem jednej ze współpracujących z Home Office organizacji społecznych. O szczegółach kryteriów warunkujących udział w programie informuje serwis elektroniczny Home Office. Osoby, które mogły wziąć udział w tym etapie pilotażu zostaną powiadomione przez swoich pracodawców. Wśród wybranych przez brytyjski rząd podmiotów, które mogły przetestować procedurę, znalazło się m.in. pracujące z migrantami z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polakami, East European Resource Centre (EERC) z Londynu.

   

  W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy

   

  Rząd brytyjski opublikował 6.12.2018 informację nt. praw obywateli w przypadku wyjścia z UE bez umowy (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf

   

  Wg powyższej informacji w przypadku wyjścia z UE bez umowy, system rejestracji i uzyskiwania statusu osiedlonego opracowany przez Home Office zostanie utrzymany – obywatele UE mieszkający tu do dnia 29.03.2019 będą mogli aplikować o ten status. Obywatele UE będą mieli czas na aplikowanie do 31.12.2020 r. Od 1.01.2021 r. w życie wejdzie w życie nowy system imigracyjny. UWAGA - po 1.01.2021 dowody osobiste mogą nie wystarczyć do wjazdu do Wielkiej Brytanii, będzie to  uzależnione od nowego systemu imigracyjnego.

   

  Dodatkowe źródła informacji:

   

  Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło stronę internetową z informacjami dla obywateli UE w związku z Brexitem (osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji mogą zarejestrować tam swój adres email).

   

  Komisja Europejska opracowała także pytania i odpowiedzi związane ze statusem obywateli państw członkowskich po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Zostały one opublikowane m.in. w języku angielskim oraz polskim.

   

  Dowiedz się więcej o tym, jakie będą Twoje prawa po brexit i jak zadbać o swój status z filmu Przedstawicielstwa KE w Londynie:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: