close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE W WIELKIEJ BRYTANII PO BREXICIE

 • 21 stycznia 2019

  Do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (najpóźniej 31.10.2019) Państwa prawa się nie zmienią.

  Po 29.03.2019 r. każdy obywatel UE mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznym i uzyskać tzw. status osoby osiedlonej (settled status). Ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, również rezydentów.

   

  Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zakończyły się w dn. 25 listopada 2018 r. politycznym  zatwierdzeniem przez obie strony Umowy wyjścia, która musi jeszcze zostać zatwierdzona przez parlament brytyjski i Parlament Europejski. Poniższe informacje opierają się na Umowie oraz wyjaśnieniach Home Office:

   

  • System legalizacji pobytu przeznaczony dla wszystkich grup użytkowników zostanie uruchomiony w I kwartale 2019 r. Na rejestrowanie się w systemie będą mieli Państwo czas do końca czerwca 2021 roku.

    

  • System będzie uruchomiony i zarządzany przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office). Ambasady państw Unii Europejskiej (w tym Polski) nie będą w ten proces włączone.

    

  • Sugerujemy składanie wniosków jak najszybciej po uruchomieniu systemu. Da to Państwu czas na ewentualne odwołanie się od decyzji w przypadku odmowy przyznania statusu.

    

  • Warunkiem otrzymania nowego statusu (settled status) będzie posiadanie co najmniej 5-letniego okresu pobytu w Wielkiej Brytanii w momencie złożenia wniosku.

    

  • Status tymczasowy (pre-settled status) zostanie przyznany wszystkim tym, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat. Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.

   

  • Złożenie odpowiedniego wniosku jest bezpłatne.

    

  • Obywatele UE, którzy przed wyjściem UK z UE uzyskali status stałego rezydenta (i otrzymali Permanent Residence Card), będą mogli złożyć wniosek bezpłatnie i na uproszczonych zasadach.

    

  • Brytyjski rząd zapowiada, że obywatele UE, którzy rozpoczęli studia w Wielkiej Brytanii przed wyjściem z UE, będą objęci dotychczasowymi zasadami, również w kwestii czesnego.

  Jeżeli uzyskacie Państwo status osoby osiedlonej, zachowacie  większość obecnych praw (m.in. możliwość pracy bez konieczności zezwolenia, dostęp do świadczeń społecznych, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej). Swoje prawa zachowają także te osoby, które będą musiały zaczekać do osiągnięcia 5 lat pobytu żeby złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.

   

  Od 21 stycznia 2019 można aplikować o status osiedlonego

   

  Od 21.01.2019 rozpoczęła się kolejna, tym razem otwarta faza testów systemu rejestracji. Od tego dnia wszyscy obywatele UE posiadający ważny, biometryczny paszport, mogą ubiegać się o status osiedlonego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na telefonach z systemem Android. Osoby, które uzyskają status osiedlonego w tej fazie, nie będą musiały rejestrować się ponownie. Rejestracja dla osób posiadających jedynie dowód osobisty przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera będzie dostępna pod koniec marca. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase?step-by-step-nav=0c79b832-75de-4854-8154-d62774a8dfb8

   

  W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy

   

  Rząd brytyjski opublikował 6.12.2018 informację nt. praw obywateli w przypadku wyjścia z UE bez umowy (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf

   

  Wg powyższej informacji w przypadku wyjścia z UE bez umowy, system rejestracji i uzyskiwania statusu osiedlonego opracowany przez Home Office zostanie utrzymany – obywatele UE mieszkający tu do dnia 29.03.2019 będą mogli aplikować o ten status. Obywatele UE będą mieli czas na aplikowanie do 31.12.2020 r. Od 1.01.2021 r. w życie wejdzie w życie nowy system imigracyjny. UWAGA - po 1.01.2021 dowody osobiste mogą nie wystarczyć do wjazdu do Wielkiej Brytanii, będzie to  uzależnione od nowego systemu imigracyjnego.

   

  Obywatele polscy, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii
  – w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy

   

  W przypadku tzw. bezumownego brexitu od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego w stosunku do osób posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte w Wielkiej Brytanii przestaną mieć zastosowanie unijne przepisy (Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

   

  W związku z powyższym osoby, które do celów wykonywania pracy w Polsce będą potrzebowały uznania kwalifikacji zawodowych powinny wystąpić o ich uznanie do dnia 12 kwietnia 2019 r. lub skonsultować się z organami właściwymi do spraw uznawania kwalifikacji (Lista wszystkich organów właściwych wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.

   

  Jest to szczególnie istotne w przypadku kwalifikacji uznawanych automatycznie, tj. w przypadku zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta.

   

  Od dnia wystąpienia, kwalifikacje zawodowe nabyte w Wielkiej Brytanii będą traktowane jak te nabyte poza Unią Europejską, co oznacza, że uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii będzie odbywało się na podstawie przepisów krajowych (przeważnie w wyniku nostryfikacji dyplomów i świadectw oraz poprzez uzyskanie polskich uprawnień zgodnie z polskimi, krajowymi procedurami). Po dacie brexit nie będzie możliwości skorzystania z automatycznego uznania kwalifikacji w odniesieniu do zawodów wymienionych powyżej. Ponadto od dnia 12 kwietnia 2019 r. nie będą obowiązywały unijne rozwiązania dotyczące tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług oraz uzyskania częściowego dostępu do wykonywania zawodu.

   

  Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wpłynie na decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii podjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy 2005/36/WE przed dniem wystąpienia.

   

  Ogólne informacje o uznawaniu kwalifikacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych.

   

  Dodatkowe źródła informacji:

   

  Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło stronę internetową z informacjami dla obywateli UE w związku z Brexitem (osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji mogą zarejestrować tam swój adres email).

   

  Komisja Europejska opracowała także pytania i odpowiedzi związane ze statusem obywateli państw członkowskich po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Zostały one opublikowane m.in. w języku angielskim oraz polskim.

   

  Dowiedz się więcej o tym, jakie będą Twoje prawa po brexit i jak zadbać o swój status z filmu Przedstawicielstwa KE w Londynie:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: