close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE W WIELKIEJ BRYTANII PO BREXICIE

 • 24 stycznia 2018

  Do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (29.03.2019) Państwa prawa się nie zmienią.

  Program pilotażowy

   

  Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) i podległy mu urząd ds. imigracji w Liverpoolu rozpocznie w dn. 1 listopada br. drugą turę testowania nowej procedury administracyjnej dla obywateli państw UE po Brexit (tzw. settled status). Omawiany etap pilotażu potrwa do 21 grudnia br. i obejmie kilkaset tysięcy osób, które będą składać wniosek za pomocą obsługi elektronicznej aplikacji na smartfonie.

   

  Osoby biorące udział w pilotażu dobierane są według podobnych kryteriów jak poprzednim razem (m.in. pracownicy służby zdrowia i szkolnictwa wyższego), przy czym tym razem spectrum uczestników zostało rozszerzone o grupy identyfikowane przez Home Office jako grupy wysokiego ryzyka (m.in. dzieci pozostające pod opieką służb lokalnych). Warunkiem uczestnictwa osób wysokiego ryzyka w pilotażu jest bycie klientem jednej ze współpracujących z Home Office organizacji społecznych. O szczegółach kryteriów warunkujących udział w programie informuje serwis elektroniczny Home Office. Osoby, które będą mogły wziąć udział w tym etapie pilotażu zostaną powiadomione przez swoich pracodawców. Wśród wybranych przez brytyjski rząd podmiotów, które będą mogły przetestować procedurę, znalazło się m.in. pracujące z migrantami z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polakami, East European Resource Centre (EERC) z Londynu.

   

  Po 29.03.2019 r. każdy obywatel UE mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznym i uzyskać tzw. status osoby osiedlonej (settled status). Ten obowiązek będzie dotyczył wszystkich, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, również rezydentów.

   

  Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską nadal trwają. Poniższe informacje opierają się na dotychczasowych ustaleniach pomiędzy UE a Wlk. Brytanią:

   

  • System legalizacji pobytu przeznaczony dla wszystkich grup użytkowników zostanie uruchomiony w I kwartale 2019 r. Na rejestrowanie się w systemie będą mieli Państwo czas do końca czerwca 2021 roku.

    

  • System będzie uruchomiony i zarządzany przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office). Ambasady państw Unii Europejskiej (w tym Polski) nie będą w ten proces włączone.

    

  • Sugerujemy składanie wniosków jak najszybciej po uruchomieniu systemu. Da to Państwu czas na ewentualne odwołanie się od decyzji w przypadku odmowy przyznania statusu.

    

  • Warunkiem otrzymania nowego statusu (settled status) będzie posiadanie co najmniej
   5-letniego okresu pobytu w Wielkiej Brytanii w momencie złożenia wniosku.

    

  • Wszyscy, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat, otrzymają status tymczasowy. Po osiągnięciu wymaganych 5 lat konieczne będzie ponowne przejście rejestracji celem uzyskania stałego statusu osiedlonego.

    

  • Wraz z wnioskiem o przyznanie statusu osiedlonego konieczne będzie złożenie oświadczenia ws. karalności za przestępstwa popełnione przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii.

    

  • Złożenie odpowiedniego wniosku będzie wymagało opłaty nie wyższej niż koszt wydania paszportu dla obywatela brytyjskiego (obecnie 72,50 GBP). Ostateczna wysokość opłat nie została jeszcze ustalona przez stronę brytyjską.

    

  • Według zapowiedzi, zniesiona ma być, m.in. konieczność udokumentowania posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w czasie całego okresu przebywania w Wielkiej Brytanii.

    

  • Obywatele UE, którzy przed brexitem uzyskali status stałego rezydenta (i otrzymali Permanent Residence Card), będą mogli złożyć wniosek bezpłatnie i na uproszczonych zasadach.

    

  • Brytyjski rząd zapowiada, że obywatele UE, którzy rozpoczęli studia w Wielkiej Brytanii przed wyjściem z UE, będą objęci dotychczasowymi zasadami, również w kwestii czesnego.

  Jeżeli uzyskacie Państwo status osoby osiedlonej, zachowacie  większość obecnych praw (m.in. możliwość pracy bez konieczności zezwolenia, dostęp do świadczeń społecznych, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej). Swoje prawa zachowają także te osoby, które będą musiały zaczekać do osiągnięcia 5 lat pobytu żeby złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.

   

   

  Dodatkowe źródła informacji:

   

  Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło stronę internetową z informacjami dla obywateli UE w związku z Brexitem (osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji mogą zarejestrować tam swój adres email).

   

  Komisja Europejska opracowała także pytania i odpowiedzi związane ze statusem obywateli państw członkowskich po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Zostały one opublikowane m.in. w języku angielskim oraz polskim.

   

  Wstępne ustalenia dot. praw obywateli UE po Brexicie zostały opisane w raporcie z pierwszej fazy negocjacji między Wielkiej Brytanią i UE. Niektóre kwestie zostaną jednak jeszcze doprecyzowane w toku dalszych negocjacji.

   

  Dowiedz się więcej o tym, jakie będą Twoje prawa po brexit i jak zadbać o swój status z filmu Przedstawicielstwa KE w Londynie:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: