close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROCEDURA UZYSKANIA STATUSU OSIEDLONEGO

 • 7 marca 2019

  Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie statusu osiedlonego to 30.06.2021 r.

  W dniu 7 marca 2019 r. brytyjskie Home Office potwierdziło, iż system wnioskowania o statusu osiedlonego dla obywateli państw UE mieszkających w Wielkiej Brytanii zostanie oficjalnie uruchomiony 30 marca 2019 r.

   

  Wniosek będą mogły złożyć osoby, które do końca okresu przejściowego, tj. 31.12.2020 r., zamieszkiwały terytorium UK przez 5 lat (w każdym roku co najmniej przez 6 miesięcy) oraz ich rodziny. W przypadku dalszej rodziny osoby te muszą zamieszkiwać w Wielkiej Brytanii dnia 31.12.2020, bliższa rodzina (małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie) mogą dołączyć po tej dacie.

   

  Procedura uzyskania statusu osiedlonego będzie odbywała się elektroniczne przy pomocy aplikacji w systemie Android

   

  1. Wypełnienie wniosku:

   

  • Przy pomocy smartfona, tableta bądź komputera (najszybciej za pomocą aplikacji elektronicznej w urządzeniu posiadającym technologię NFC)

             -   paszport biometryczny

   

             -   dowód osobisty – ze względu na brak cech biometrycznych będzie trzeba go wysłać pocztą tradycyjną

   

  • załadowanie do systemu fotografii paszportowej (innej niż w dokumencie)

   

  2. Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstwa – jeśli wnioskodawca posiada przeszłość kryminalną musi zadeklarować, jakie przestępstwo popełnił oraz czy był karany

   

  3. Aplikacje rodzin rozpatrywane będą wspólnie

             -   każdy wypełnia indywidualnie, ale w imieniu dzieci i osób pozostających pod opieką wniosek składa   ich opiekun

   

  4. Aplikacja będzie powiązana z danymi HMRC oraz Department for Work and Pensions, zatem co do zasady osoby zatrudnione, płacące podatki, pobierające emerytury nie będą musiały dodatkowymi dokumentami udowadniać faktu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii

   

  Jeżeli konieczne przedstawienie dokumentów, to ich lista znajduje się na stronie https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence.

   

  5. Decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznania statusu osiedlonego – będzie możliwe odwołanie od decyzji

   

  Dodatkowe informacje:

   

  Nie jest przewidziane wydawanie „fizycznego” dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osiedlonego.

  Osoby posiadające status osiedlonego będą mogły wjeżdżać na teren UK na podstawie paszportu lub dowodu osobistego do 31.12.2025 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: