close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • FAQ

 • Pytanie: Czy w sprawach odbioru paszportu konieczna jest rejestracja spotkania?

  Odpowiedź: Odbioru paszportu może Pan/Pani dokonać od poniedziałku do piątku w godzinch 10.00 - 15.30. bez konieczności rejestracji spotkania w systemie e-konsulat. Rejestacja spotkania jest wymagana, w celu złożenia wniosku paszportowego, prawnego oraz wizowego.

   

  Pytanie: Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Kończy się ważność mojego paszportu. Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu?

  Odpowiedź: Obywatele polscy zamieszkujący na stałe na terenie Wielkiej Brytanii mogą składać wnioski o paszport w dowolnym urzędzie:

  Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie,

  Konsulacie Generlanym RP w Manchesterze, Strona internetowa: www.manchester.msz.gov.pl

  Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu,  Strona internetowa: www.edynburg.msz.gov.pl

   

  Pytanie: Mam w Polsce gotowy do odebrania paszport, ale nie mogę w tej chwili pojechać do kraju. Czy paszport może zostać przesłany do Ambasady w Londynie, żebym mógł go odebrać w Wielkiej Brytanii?

  Odpowiedź: Paszport wydany w urzędzie paszportowym w Polsce nie może być przesłany do placówki konsularnej. Należy go odebrać osobiście w urzędzie, w którym został wydany.

   

  Pytanie: Zgubiłem /ukradziono mi paszport? Gdzie powinienem to zgłosić?

  Odpowiedź: Przede wszystkim należy udać się na najbliższy posterunek Policji i zgłosić kradzież/utratę dokumentu. Następnie, należy powiadomić organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy, właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby (w Wielkiej Brytanii - Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, Konsulat Generalny RP w Manchesterze lub Konsulat Generalny w Edynburgu).

   

  Pytanie: Zgubiłem /ukradziono mi dowód osobisty? Gdzie powinienem to zgłosić?

  Odpowiedź: Przede wszystkim należy udać się na najbliższy posterunek Policji i zgłosić kradzież/utratę dokumentu. Następnie, należy osobiście zgłosić utratę dokumentu w najbliższej placówce konsularnej w Wielkiej Brytanii - Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, Konsulat Generalny RP w Manchesterze lub Konsulat Generalny w Edynburgu.

   

  Pytanie: Utraciłem paszport oraz dowód osobisty i muszę wrócić do Polski. Czy konsul w Londynie może mi wydać dokument uprawniający mnie do przekroczenia granicy?

  Odpowiedź: Tak. W takiej sytuacji wystawiany jest paszport tymczasowy, z krótkim terminem ważności. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania tego paszportu można znaleźć w zakładce

  http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/wydanie_paszportu_tymczasowego

   

  Pytanie: Czy mogę przekraczać granicę w krajach unijnych na podstawie starego dowodu osobistego (książeczkowego)?

  Odpowiedź: Nie. Od 1 stycznia 2008 r. nie ma możliwości przekraczania granic krajów Unii Europejskiej na podstawie tego dokumentu.

   

  Pytanie: Czy mogę wyjechać z Wielkiej Brytanii na podstawie prawa jazdy lub kopii zagubionego paszportu?

  Odpowiedź: Nie. Dokumentem podróży na podstawie, którego można przekraczać granicę jest ważny paszport, a w krajach Unii Europejskiej także ważny dowód osobisty.

   

  Pytanie: Czy brytyjski akt urodzenia dziecka pozwoli mi na opuszczenie terenu Wielkiej Brytanii razem z dzieckiem?

  Odpowiedź: Nie. Dokumentem podróży na podstawie, którego można przekraczać granicę jest ważny paszport, a w krajach Unii Europejskiej także ważny dowód osobisty.

   

  Pytanie: Zgubiłem dowód osobisty i prawo jazdy. Czy mogę się starać o ich wydanie w placówce konsularnej za granicą?

  Odpowiedź: Nie. W celu wydania nowego dowodu osobistego należy skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, który wydał utracony dowód, natomiast w celu wydania duplikatu prawa jazdy należy skontaktować się z wydziałem komunikacji urzędu, w którym wydany został utracony dokument.

   

  Pytanie: Mam obywatelstwo polskie, mieszkam w Wielkiej Brytanii i urodziło mi się dziecko, czy mogę złożyć wniosek o paszport dla dziecka w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie czy też muszę pojechać do Polski?

  Odpowiedź: Tak. Paszport dla dziecka może zostać wydany w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania paszportu dla dziecka można znaleźć w zakładce Dział Paszportowy.

   

  Pytanie: Wychowuję dziecko sama/sam, czy w tej sytuacji również potrzebuję zgody drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku?

  Odpowiedź: Tak. Jeżeli w akcie urodzenia wpisani są oboje rodzice dziecka, do wydania paszportu wymagana jest zgoda zarówno matki jak i ojca. Konsul może wydać paszport bez zgody drugiego rodzica, jeżeli jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub wydane zostało postanowienie właściwego sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu bez takiej zgody. W trakcie składania wniosku konieczne jest wtedy przedstawienie odpisu orzeczenia/postanowienia sądu rodzinnego.

   

  Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii, a dziecko przebywa w tej chwili w Polsce i tam będzie składany wniosek o wydanie mu paszportu. Czy mogę wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku będąc za granicą?

  Odpowiedź: Tak. W tym celu należy zgłosić się do działu prawnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, uprzednio umówić spotkanie poprzez system e-konsulat. Prosimy legitymować się w chiwli składania wniosku ważnym dowodem osobistym lub paszportem i podpisać odpowiednią zgodę w obecności urzędnika konsularnego.

   

  Pytanie: Dziecko ma tylko brytyjski akt urodzenia (Birth Certificate). Czy na tej podstawie dziecko może uzyskać polski paszport 5-letni/10-letni?

  Odpowiedź: Nie. Do wystawienia paszportu 5-letniego/10-letniego dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii wymagany jest odpis polskiego aktu urodzenia. Konieczne jest umiejscowienie brytyjskiego aktu urodzenia. Informacje dotyczące tej procedury można znaleźć https://portaltest.msz.gov.pl/pl/p/londyn_gb_a_pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/umiejscowienie

   

  Pytanie: Upływa ważność mojego paszportu i chcę złożyć wniosek o nowy paszport. Niedługo jednak wybieram się za granicę i paszport będzie mi potrzebny. Czy muszę złożyć obecny paszport wraz z pozostałymi dokumentami czy też wystarczy jego kopia?

  Odpowiedź: W dniu złożenia wniosku należy przedstawić do wglądu obecny paszport. Urzędnik przyjmujący wniosek wykona kopię dokumentu i potwierdzi jej zgodność z oryginałem, a następnie zwróci dokument do dalszego korzystania. Przy odbiorze nowego paszportu należy koniecznie przedstawić stary paszport do anulowania.

   

  Pytanie: Wyszłam za mąż w Wielkiej Brytanii i zmieniłam nazwisko. Mam jednak tylko brytyjski akt ślubu. Jak mogę uzyskać paszport na nowe nazwisko?

  Odpowiedź: Do wystawienia paszportu 10-letniego na nowe nazwisko niezbędny jest odpis polskiego aktu małżeństwa. Informacje dotyczące umiejscowienia brytyjskiego aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce można znaleźć https://portaltest.msz.gov.pl/pl/p/londyn_gb_a_pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/umiejscowienie

   

  Pytanie: Czy dla dziecka poniżej 5 roku życia można złożyć wniosek o wydanie paszportu ważnego 5 lat?

  Odpowiedź: Tak, jeżeli dziecko posiada polski akt urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce lub posiada nadany nr PESEL.

   

  Pytanie: Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku o paszport?

  Odpowiedź: Jeśli dziecko nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana obecność małoletniego w trakcie składania wniosku. Obecność dzieci powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa.

   

  Pytanie: Czy wniosek o paszport dla dziecka może złożyć tylko jedno z rodziców?

  Odpowiedź: Wniosek o paszport dla dziecka rodzice składają wspólnie. Jeśli jednak jedno z rodziców nie może przyjechać złożyć wniosku o paszport, wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy (urząd paszportowy w Polsce, Konsula za granicą) lub notariusza (Notary Public w Wielkiej Brytanii) uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

   

  Pytanie: Kiedy mam obowiązek wymienić paszport?

  Odpowiedź: Zgodnie z ustawą wymiany paszportu należy dokonać w przypadku zmiany: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci oraz nr PESEL. Osoby przebywające za granicą mają na wymianę dokumentu 90 dni.

  Tagi: FAQ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: