close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NUMER PESEL

 • 16 września 2013

  O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się wydanie dokumentu paszportowego występuje konsul.
   

  Składając wniosek o wydanie paszportu należy przedstawić oryginał odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia lub/oraz oryginał odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa.

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia.

   

  Nie pobiera się opłaty konsularnej za nadanie numeru PESEL.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca nadania numeru PESEL znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

  https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/numer-pesel/14216,PESEL.html?search=1978

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: