close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • OD DNIA 15 SIERPNIA 2011 ROKU OBWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT 10-LETNI:

   

  1. Wniosek paszportowy. Nowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku).

   

  2.Aktualnie posiadany dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport (nawet w przypadku jeżleli dokument utracił ważność) lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu - dowód osobisty.

   

  3.Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktualnego odpisu aktu urodzenia nawet w przypadku posiadania nr PESEL. 

   

  4.Odpis zupełny lub skrócony aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa. W przypadku osób, które zawarły związek małżeński za granicą, konieczna jest rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w USC w Polsce, poniżej link z informacją:

  http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_cywilne/transkrypcja_aktu_malzenstwa/transkrypcja__rejestracja__zagranicznego_aktu_malzenstwa_w_polskim_rejestrze_stanu_cywilnego

   

  5.Decyzja administracyjna (oryginał) o zmianie imienia lub/i nazwiska w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie imienia lub/i nazwiska.

   

  6.Decyzja o nadaniu  obywatelstwa polskiego lub o poświadczeniu posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy osoba dorosła nigdy nie posiadała dowodu osobistego i/lub polskiego paszportu (lub  jej paszport utracił ważność przed 4 kwietnia 2002 roku) oraz aktualnie posiadany paszport.

   

  7.Oświadczenie o utracie paszportu/dowodu osobistego  (formularze dostępne w urzędzie) w przypadku utraty tych dokumentów.

   

  8. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchrzołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  9.Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi w opłacie konsularnej: legitymacja studencka/szkolna z oznaczonym terminem ważności lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu (88 lub 44 GBP w przypadku zniżki).

   

  Okres oczekiwania na pszport wynosi ok. 6 tygodni w przypadku gdy wnioskujący o paszport posiada nadany numer PESEL, ok. 8 tygodni w przypadku gdy  nie posiada nadanego numeru PESEL.

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata lub zniszczenie ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 10-letniego, wynoszącej 262 GBP. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku zagubienia paszportu z winy DVLA, Royal Mail, Home Office itd., pismo z tychże instytucji. 

   

  UWAGA: ODBIÓR paszportów  wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "Potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście - osoba odbierająca paszport okazuje aktualnie posiadany paszport do anulowania

  lub

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.  Wniosek o odstapienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  wniosek o wysłanie paszportu

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem paszportu pocztą powinny wykupić na poczcie kopertę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO 100 g) – gotowy paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany przez Państwa adres pocztowy. Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm,

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: