close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT TYMCZASOWY

 • OD DNIA 15 SIERPNIA 2011 ROKU OBWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  • małoletnim, w  uzasadnionych przypadkach (wyłącznie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka), konsul może zaakceptować akt brytyjski, zupełny z danymi rodziców, tzw. Certified Copy of an Entry;
  • osobom przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu biometrycznego  sporządzonego na terenie RP,
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.  

   

  I.DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO SPORZĄDZONEGO NA TERENIE RP:

   

  Oprócz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o paszport 10-letni lub 5-letni należy złożyć dodatkowo:

   

  1. Wniosek paszportowy (dostępny wyłącznie w urzędzie, wniosek należy wypelnić w dniu umówionej wizyty).

   

  2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchrzołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Opłatę 12 GBP za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwnia na doręczenie paszportu biometrycznego sporzadzonego na terenie RP wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu.

   

  Czas oczekiwnia na paszport tymczasowy w trybie zwykłym wynosi ok. 2 tygodni.

   

  W udokumentowanych  przypadkach związanych z choroba, pogrzebem lub innych nagłych przypadkach termin odbioru paszportu tymczasowego ustalany jest indywidualnie, po przedłożeniu dokumentów potwierdzająych konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny, inne).

   

   

  II. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY UMOŻLIWIAJĄCY POWÓRT DO MIEJSCA STAŁEGO POBYTU:

   

  1. Wniosek paszportowy (dostępny wyłącznie w urzędzie, wniosek należy wypelnić w dniu umówionej wizyty).

   

  2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchrzołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  3. Podanie o wydanie paszportu tymczasowego wraz z uzasadnieniem.

   

  4.Oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu lub zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, w przypadku utraty dokumentów. 

   

  5. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty).

  W przypadku braku takiego dokumentu - inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, legitymacja studencka, rezydentura, dokument WRS z Home Office, książeczka wojskowa,

   

  6. Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny przedstawiają dodatkowo dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny.

   

   

  Opłatę (32 GBP) za wydanie paszportu wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu. 

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy: do 2 tygodni

   

  W udokumentowanych  przypadkach związanych z choroba, pogrzebem termin odbioru paszportu tymczasowego ustalany jest indywidualnie, po przedłożeniu dokumentów potwierdzająych konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny).

   

  UWAGA: wydawanie paszportów: wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "Potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście. Przy odbiorze nowego paszportu należy okazać obecnie posiadany  paszport  celem anulowania

  lub

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

  Wniosek o odstapienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  wniosek o wysyłkę paszportu.

   

  Opłata za wysyłkę paszportu wynosi 6,50 GBP.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm,

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: