close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZDJĘCIA PASZPORTOWE

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026), osoba ubiegająca się o wydanie paszportu oraz paszportu tymczasowego, zobowiązana jest załączyć do wniosku paszportowego fotografię paszportową spełniającą następujące wymagania:

   

  Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, może złożyć fotografię, o której mowa wyżej przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może złożyć fotografię, o której mowa wyżej, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

     

   

  ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW DLA DZIECI, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 5 ROKU ŻYCIA

  Rodzice ubiegający się o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia zobowiązani są  złożyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej; dziecko powinno mieć oczy otwarte na fotografii.

   

  Zdjęcia, które nie spełniają tych wymogów nie będą przyjmowane.

  Informujemy również, że w Wydziale Konsularnym Ambasady nie ma możliwości wykonania zdjęć.

   

  Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportów biometrycznych

  Plakat - zdjęcia paszportowe

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: