close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie faxem na numer: 0044 207 8228 945, mailem na adres: london.op@msz.gov.pl lub w inny sposób np. osobiście.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres e-mail: london.op@msz.gov.pl.

   

  Transport zwłok

   

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

   

  1. akt zgonu
  2. zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną (Free From Infection)
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej
   5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać. W przypadku braku możliwości osobistej wizyty w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie, oryginały ww. dokumentów można wysłać pocztą dołączając czek lub postal order wystawiony na „Embassy of the Republic of Poland” na kwotę 46,50 GBP

   

  Transport prochów

   

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

   

  1. akt zgonu;
  2. zaświadczenie o kremacji zwłok;
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku.

   

  W przypadku braku możliwości osobistej wizyty w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie, oryginały ww. dokumentów można wysłać pocztą dołączając czek lub postal order wystawiony na „Embassy of the Republic of Poland” na kwotę 46,50 GBP.

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzeniu zwłok do Polski, pochówek odbywa się zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych).

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: