close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDOBYCIE KOPII TESTAMENTU Z BRYTYJSKIEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wydobycia z brytyjskiego Rejestru Spadkowego (The Probate Registry) kopii testamentu Zmarłego/Zmarłej. Jednakże w ww. Rejestrze Spadkowym znajdują się jedynie testamenty, które uzyskały poświadczenie autentyczności w sądzie brytyjskim i na podstawie, których sąd wydał postanowienie o przyznaniu „Prawa Zarządu Spadkiem" (Grant of Representation). Kopie opatrzone pieczęcią sądu wydawane są jedynie na wniosek wykonawców testamentu/zarządców masy spadkowej. W przypadku innych wnioskodawców wydawana jest zwykła kopia.

   

  Jeśli autentyczność testamentu nie została poświadczona, to Rejestr Spadkowy nie będzie posiadał żadnych danych dotyczących testamentu. Poświadczenie spadkowe nie jest na ogół wymagane, jeśli masa spadkowa po Zmarłym/Zmarłej jest niewielka lub większość majątku stanowi wspólną własność, a instytucje finansowe zgadzają się na wypłacenie sum wykonawcom testamentu lub najbliższym krewnym spadkodawcy. W takich przypadkach testament może nie być w ogóle rejestrowany. Czasami wnioski o uzyskanie poświadczenia autentyczności testamentu nie są składane w ciągu wielu lat po śmierci spadkodawcy.

   

  W przypadku niedawnej śmierci, należy wziąć pod uwagę fakt, iż procedura poświadczenia spadkowego zabiera zazwyczaj kilka tygodni i może to spowodować dodatkowe opóźnienie w ujawnieniu danych w Rejestrze.

  Złożenie wniosku o nadesłanie poświadczonej kopii testamentu wiąże się z obowiązkową opłatą pobieraną przez Rejestr Spadkowy.

   

  Kopię testamentu wraz z Grant of Representation (postanowienie miejscowego sądu zatwierdzające wykonawców testamentu/zarządców masy spadkowej) można wydobyć samodzielnie za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej dostępnej pod poniższym adresem (wyszukiwarka umożliwia też sprawdzenie czy testament został zarejestrowany):

  https://www.gov.uk/search-will-probate  

   

  Uprzejmie informujemy, że aktualne koszty związane z wydobyciem kopii testamentu za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie wynoszą: 24,- GBP (opłata konsularna) oraz 10 GBP (opłata pobierana przez urząd brytyjski).

   

  Równowartość 34 GBP w złotych, wyliczoną wg aktualnej tabeli kursów NBP, należy wpłacić na konto:

  Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

  NBP Okręgowy Oddział Warszawa

  43101010100007942231000000

   

  Na dowodzie wpłaty prosimy zaznaczyć nazwisko osoby, której testament ma być wydobyty. Dowód wpłaty wraz z wnioskiem prosimy przesłać do Referatu Prawnego i Opieki Konsularnej Wydziału Konsularnego.

  Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej czas oczekiwania na dokument lub na uzyskanie jakiejkolwiek informacji wynosi około 5-8 tygodni, licząc od momentu złożenia wniosku. Jednocześnie informujemy, że do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne są następujące dane: imię i nazwisko Zmarłego/Zmarłej, data śmierci lub wskazanie 4-letniego okresu poszukiwania dokumentu, ostatni adres zamieszkania Zmarłego/Zmarłej na terenie Wielkiej Brytanii.

   

  Uwaga:

  Organy administracji publicznej, sądy i Prokuratura zwolnione są z ponoszenia opłaty konsularnej, ponosząc jedynie koszt opłaty pobieranej przez instytucję miejscową (równowartość 10 GBP)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: