close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Jaka jest rola rodzica zastępczego?

   

  Rodzic zastępczy zajmuje się dziećmi przez całą dobę, dbając o odpowiedni rozwój, edukację oraz bezpieczeństwo dzieci. Spędza z dzieckiem święta i wakacje.

   

   

  Czym różni się opieka zastępcza od adopcji?

   

  Rodzice zastępczy nie nabywają praw rodzicielskich i zajmują się dziećmi przez określony czas. Opiekunowie zastępczy sprawując opiekę otrzymują stałe wsparcie profesjonalistów.

   

   

  Kto prowadzi rekrutację rodzin zastępczych i jak długo trwa proces rekrutacji?

   

  W Wielkiej Brytanii rekrutacją rodzin zastępczych zajmują się władze lokalne, organizacje charytatywne oraz niezależne agencje.

  Proces rekrutacji trwa ok. 6-8 miesięcy. Opiekunowie mogą korzystać z całodobowego wsparcia specjalistów, a także innych opiekunów zastępczych.

   

   

  Jakie warunki muszę spełnić by zostać rodzicem zastępczym?

   

  Podstawowe warunki dla osób aplikujących to:

  - wiek powyżej 21 lat (uwaga: urzędy lokalne mają różne warunki dotyczące wymaganego wieku)

  - dysponowanie dodatkowym pokojem, który może być wykorzystany dla dziecka (mieszkanie/dom nie musi być własnością, może być wynajmowane)

  - komunikatywny angielski w stopniu umożliwiającym kontakt ze specjalistami

  - otwartość, umiejętność budowania relacji, cierpliwość, empatia

  - stan cywilny, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe nie mają wpływu na proces rekrutacji.

   

   

  Jak długo będę opiekować się dzieckiem?

   

  Rodzice zastępczy przejmują opiekę tymczasowo, na różne okresy czasu uwarunkowane indywidualną sytuacją dziecka i rodziców . O długości okresu opieki zastępczej decyduje sąd. Wyróżniamy różne typy opieki zastępczej:

  - pilna (emergency) – opieka w nagłych wypadkach trwająca zwykle kilka dni

  - krótkoterminowa (short-term) – dziecko może pozostawać w opiece krótkoterminowej do kilku miesięcy

  - długoterminowa (long-term) – może trwać kilka lat lub do osiągnięcia dorosłości przez dziecko

  - specjalistyczna – gdy wymagane jest szczególne zaangażowanie np. dla dzieci niepełnosprawnych.

   

   

  Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza?

   

  Na utrzymanie dziecka przekazywane są fundusze (weekly fostering allowance), których wysokość jest zależna od wieku dziecka i danej gminy, np. w Londynie zasiłek ten wynosi 144 GBP/tydzień w przypadku niemowląt i rośnie aż do 219 GBP/tydzień w przypadku małoletnich w wieku 16-17 lat. W pozostałych częściach Wielkiej Brytanii kwota ta wynosi odpowiednio od 125 GBP do 188 GBP tygodniowo. Osoby sprawujące opiekę mają także prawo do specjalnych dodatków i ulg podatkowych.

   

  Więcej informacji w linkach poniżej:

  https://www.gov.uk/foster-carers/help-with-the-cost-of-fostering

  https://www.gov.uk/foster-carers/claiming-benefits-while-fostering

   

   

  Czy pełnienie funkcji rodziny zastępczej ograniczone jest do polskich dzieci?

   

  Nie. Do Państwa rodziny zastępczej mogą być również skierowane dzieci innej narodowości.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: