close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 • Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego są w Wielkiej Brytanii rejestrowane przez lokalne urzędy stanu cywilnego (local register offices). Po upływie 18 miesięcy od daty rejestracji, dane z tych urzędów przekazywane są do Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (General Register Office), który w swych zbiorach gromadzi dane rejestrowe poczynając od 1900 roku.

   

  Akt stanu cywilnego w Wielkiej Brytanii wydobyć można na dwa sposoby:

   

  1. bezpośrednio w General Register Office, przez Internet: http://www.gro.gov.uk/gro/content/certificates/default.asp
  2. za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP:

   

  Koszty związane z wydobyciem za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie jednego dokumentu z General Register Office to 24,00 GBP (opłata konsularna) oraz 14,00 GBP (opłata pobierana przez GRO w przypadku niepodania numeru referencyjnego dokumentu stanu cywilnego) lub 11.00 GBP (opłata pobierana przez GRO w przypadku podania numeru referencyjnego dokumentu stanu cywilnego) razem 38.00 GBP lub 35.00 GBP. Kwota ta obejmuje trzy lata poszukiwań, które należy wskazać. Chcąc objąć poszukiwaniem dłuższy okres czasu, należy obliczyć kwotę do zapłaty wg schematu: opłata konsularna (24,00 GBP) oraz liczba okresów 3-letnich x 14.00 GBP lub 11.00 GBP.

   

  W przypadku posiadania dokładnych informacji o miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie wymagające rejestracji (miejscowość, kod pocztowy lub dzielnica w przypadku miejscowości, w których znajduje się kilka lokalnych urzędów stanu cywilnego) odpis aktu stanu cywilnego można wydobyć bezpośrednio z lokalnego urzędu stanu cywilnego - koszty z tym związane to 24,00 GBP (opłata konsularna) oraz zazwyczaj 10,00/11,00 GBP (opłata pobierana przez local register office), łącznie około 34 GBP.


  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, należy równowartość powyżej podanych kwot lub inną, przeliczoną na PLN wg aktualnej na dzień wszczęcia postępowania (tj. dnia doręczenia konsulowi wniosku sprawy) tabeli C kursu sprzedaży walut obcych NBP, wpłacić na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

   

  NBP Okręgowy Oddział Warszawa

  43101010100007942231000000

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: