close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

 • Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

  Uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub osoba mająca interes prawny. W przypadku odtwarzania aktu zgonu także osoba, która wykaże interes faktyczny. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

   

  Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego należy kierować do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce. Wniosek można skierować także za pośrednictwem konsula.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego; 
  2. dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (lub ich uwierzytelniona kopia) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
  3. ważny polski paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy zapisać się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat wybierając sprawy prawnehttps://secure.e-konsulat.gov.pl/Informacyjne/Placowka.aspx?IDPlacowki=105

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.  2064).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: