close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W BRYTYJSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed brytyjskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu brytyjskiemu. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

   

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawe polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: