close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GDZIE I JAK ZAAPLIKOWAĆ O WIZĘ?

 • Ustalenie który konsulat państwa UE jest właściwy do rozpatrzenia wniosku wizowego:

   

  1. Jeśli planowana podróż odbywa się tylko do jednego kraju w strefie Schengen, proszę ubiegać się o wizę w Konsulacie tego kraju.

   

  2. Jeśli planowana podróż odbywa się do więcej niż jednego kraju strefy Schengen, należy ubiegać się o wizę w Konsulacie tego kraju Schengen, który jest głównym celem podróży.

   

  3. Jeśli nie masz głównego celu podróży, powinieneś ubiegać się o wizę w Konsulacie tego kraju Schengen, którego granicę przekroczysz jako pierwszą.

   

  4. W przypadku tranzytu przez jedno państwo członkowskie, powinieneś ubiegać się o wizę w Konsulacie tego kraju. W przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich, powinieneś ubiegać się o wizę w Konsulacie kraju, którego granicę przekroczysz jako pierwszą.

   

   

  ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK, ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ:

   

  1. Wniosek wizowy może być złożony w Konsulacie nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą planowanej podróży.

  2. Paszport złożony wraz z aplikacją powinien być: ważny przez co najmniej 3 miesiące po planowanym powrocie ze strefy Schengen, wydany w ciągu ostatnich 10 lat, zawierać dwie puste strony

  3. Dla osób znajdujących się w paszporcie aplikanta o wizę, wymagane jest złożenie osobnych aplikacji. Zostaną dla nich wydane osobne wizy w paszporcie osoby aplikującej.

  4. W przypadku osób nieletnich aplikacja powinna być podpisana i złożona osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  APLIKACJE WIZOWE SĄ SKŁADANE OSOBIŚCIE POD ADRESEM:

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 

  10 Bouverie Street

  EC4Y 8AX Londyn

  Najbliższe stacje: Blackfriars lub Temple

   

   

   

  Spotkanie w celu złożenia aplikacji wizowej możliwe są tylko po uprzedniej rejestracji za pomocą strony internetowej:

   

  www.e-konsulat.gov.pl

  INSTRUKCJA DOKONYWANIA REJESTRACJI NA STRONIE www.e-konsulat.gov.pl:

  1. Na pierwszej stronie (home page) proszę kliknąć ikonę country: Great Britain, diplomatic mission: London (all type of passports)

  2.Następnie proszę wybrać „Schengen Visa- Register form”

  3. Pokażą się 4 punkty instrukcji

  4. Proszę wybrać datę spotkania, godzina zostanie przydzielona automatycznie

  5. Następnie pokaże się aplikacja wizowa do wypełnienia

  6. Proszę wydrukować wypełnioną aplikację i kartkę z terminem spotkania.

   

  Osoby ubiegające się o wizę proszone są o przybycie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w dniu wyznaczonej wizyty i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów (patrz: Wymagania)

   

   

  MOZLIWOŚĆ WYSŁANIA APLIKACJI WIZOWEJ POCZTĄ:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie może przyjąć aplikację wizową przesłaną pocztą od osoby, która złożyła już odciski palców w naszym urzędzie konsularnym w okresie po 20 listopada 2015 r.

   

  W celu wysłania aplikacji wizowej pocztą należy:

   

  1. Zarejestrować się na spotkanie na najbliższy możliwy termin poprzez www.e-konsulat.gov.pl zgodnie z opisem powyżej. Wypełnić on-line i wydrukować wniosek wizowy.

  2. Dołączyć paszport, 1 zdjęcie, wymagane dla danego typu wizy dokumenty (patrz WYMAGANIA). W przypadku małżonków UE należy dołączyć oryginał paszportu lub dowodu osobistego małżonka (zostanie on zwrócony razem z paszportem osoby aplikującej o wizę).

  3. Dołączyć opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z cennikiem. Opłatę można dołączyć w postaci czeku lub postal order wystawionego na "Embassy of the Republic of Poland". Jeśli chcą Państwo, żeby paszport z wizą został odesłany pocztą, należy ALBO dopłacić 6,50 GBP za przesyłkę "special delivery", ALBO dołączyć zaadresowaną na siebie (imię, nazwisko i adres) i przedpłaconą kopertę.

  4. Aplikację wizową wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać na adres: The Consular Section of the Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX Londyn.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do wydziału konsularnego faksem lub poczta elektroniczną.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: