close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELA RP

 • Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela RP[1] i:

   

  a) obywatel RP nie korzysta ze swobody przepływu osób, np. mieszka w Polsce, a Ty planujesz do niego dołączyć, to potrzebujesz ubiegać się o wizę wjazdową na zasadach ogólnych. Aby zapoznać się z wymogami proszę przejść do następującej strony.

   

  b) obywatel RP korzysta ze swobody przepływu osób, np. mieszka w Wielkiej Brytanii, a Ty planujesz podróżować bez niego do Polski, to potrzebujesz ubiegać się o wizę wjazdową na zasadach ogólnych (patrz jak wyżej)

   

  c) obywatel RP korzysta ze swobody przepływu osób, np. mieszka w Wielkiej Brytanii, a Ty planujesz towarzyszyć mu w podróży lub zamierzasz dołączyć do niego w Polsce, lecz nie spełniasz wymogów Dyrektywy 2004/38/EC, to potrzebujesz ubiegać się o wizę wjazdową na zasadach uproszczonych. Wymogi zamieszczone są poniżej.

   

  d) obywatel RP korzysta ze swobody przepływu osób, np. mieszka w Wielkiej Brytanii, a Ty planujesz towarzyszyć mu w podróży lub zamierzasz dołączyć do niego w Polsce i posiadasz kartę pobytu wydaną przez władze brytyjskie na podstawie art. 10 Dyrektywy 2004/38/EC (Residence Card of a Family Member of an EEA National), to nie potrzebujesz ubiegać się o wizę.

   

  Aby ubiegać się o wizę wjazdową na zasadach uproszczonych należy zarejestrować się na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl według poniższej instrukcji:

   

  • Na pierwszej stronie (home page) proszę kliknąć ikonę „country: Great Britain, diplomatic mission : London (all type of passports)
  • Następnie proszę wybrać „Schengen Visa- Register form”
  • Pokażą się 4 punkty instrukcji
  • Proszę wybrać datę spotkania, godzina zostanie przydzielona automatycznie
  • Następnie pokaże się aplikacja wizowa do wypełnienia
  • Proszę wydrukować wypełnioną aplikację i kartkę z terminem spotkania

   

  W dniu umówionej wizyty złożyć następujące dokumenty:

   

  • Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny
  • Ważny paszport - paszport powinien być ważny jeszcze przez 3 miesiące po planowanym powrocie z Polski/Schengen, powinien zawierać dwie puste strony i powinien być wydany w przeciągu ostatnich 10 lat
  • 1 fotografia paszportowa na białym tle
  • Brytyjskie pozwolenie na pobyt (residence permit) - ważne jeszcze przez 3 miesiące po planowanym powrocie z Polski/Schengen
  • Ważny polski paszport obywatela RP, którego jesteś członkiem rodziny
  • W zależności, które Państwa dotyczy - oryginał aktu małżeństwa, aktu urodzenia, zaświadczenie o pozostawaniu na utrzymaniu, zaświadczenie potwierdzające poważne względy zdrowotne.

  Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza UE, powinno posiadać poświadczenie (apostille) lub legalizację wydaną przez Konsulat RP za granicą. Jeśli akt małżeństwa nie jest w języku polskim lub angielskim, powinien być przetłumaczony na jeden z tych języków. Tłumaczenie powinno być poświadczone przez Konsula lub tłumacza przysięgłego w Polsce.

   

  • Potwierdzenie, że towarzyszysz obywatelowi RP, którego jesteś członkiem rodziny lub do niego dołączysz w Polsce

  Za wydanie wizy dla członków rodziny obywateli RP nie jest pobierana opłata (oryginał aktu małżeństwa i paszport małżonka musi zostać przedstawiony).
   

   


  [1] Zgodnie z Dyrektywą 2004/38/EC za członka rodziny obywatela UE uznaje się:

  • Współmałżonka
  • Bezpośredniego zstępnego, który nie ukończył dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostaje na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka;
  • Bezpośredniego wstępnego pozostającego na utrzymaniu oraz tych współmałżonka

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: