close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELA UE

 • Jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej[1] i musi ubiegać się o wizę wjazdową, aby podróżować wspólnie z obywatelem UE lub do niego dołączyć w Polsce powinieneś zarejestrować się na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl według poniższej instrukcji:

   

   

  • Na pierwszej stronie (home page) proszę kliknąć ikonę „country: Great Britain, diplomatic mission : London (all type of passports)
  • Następnie proszę wybrać „Schengen Visa- Register form”
  • Pokażą się 4 punkty instrukcji
  • Proszę wybrać datę spotkania, godzina zostanie przydzielona automatycznie
  • Następnie pokaże się aplikacja wizowa do wypełnienia
  • Proszę wydrukować wypełnioną aplikację i kartkę z terminem spotkania.

   

  W dniu umówionej wizyty złożyć następujące dokumenty:

   

  • Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny
  • Ważny paszport - paszport powinien być ważny jeszcze przez 3 miesiące po planowanym powrocie z Polski/Schengen, powinien zawierać dwie puste strony i powinien być wydany w przeciągu ostatnich 10 lat
  • 1 fotografia paszportowa na białym tle
  • Ważna Karta Pobytu Wielkiej Brytanii (residence permit)
  • Ważny paszport obywatela UE, którego jest członkiem rodziny
  • W zależności, które Państwa dotyczy - oryginał aktu małżeństwa, aktu urodzenia, zaświadczenie o pozostawaniu na utrzymaniu, zaświadczenie potwierdzające poważne względy zdrowotne.

  Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza UE, powinno posiadać poświadczenie (apostille) lub legalizację wydaną przez Konsulat RP za granicą. Jeśli akt małżeństwa nie jest w języku angielskim, powinien być przetłumaczony na ten język.

   

  • Potwierdzenie, że osoba podróżująca towarzyszy obywatelowi Unii Europejskiej, którego jest członkiem rodziny lub do niego dołączy w Polsce

  Za wydanie wizy dla członków rodziny obywateli Unii Europejskiej nie jest pobierana opłata (oryginał aktu małżeństwa i paszport małżonka musi zostać przedstawiony).

   

   

   

   

  [1] Zgodnie z Dyrektywą 2004/38/EC za członka rodziny obywatela UE uznaje się:

  • Współmałżonka
  • Bezpośredniego zstępnego, który nie ukończył dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostaje na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka;
  • Bezpośredniego wstępnego pozostającego na utrzymaniu oraz tych współmałżonka

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich.

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: