close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 kwietnia 2019

  Zapraszamy do organizacji w brytyjskich szkołach podstawowych dodatkowych zajęć – ,,Polish After-School Clubs”, propagujących piękno języka polskiego oraz bogactwo polskiej kultury, historii i geografii.

   

  Polish After-School Clubs mają na celu kształtowanie dobrych relacji polsko-brytyjskich wśród młodego pokolenia. Celem projektu jest promowanie wśród zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie młodych Polaków wartości płynących z odkrywania piękna języka ojczystego, własnej  kultury i historii. Dla młodych Brytyjczyków Polish After-School Clubs będą szansą na bliższe poznanie kultury i tradycji ich polskich przyjaciół. Przedsięwzięcie stanowić będzie również doskonałą promocję korzyści płynących z dwujęzyczności wśród dzieci i młodzieży.

   

  Chcielibyśmy, aby zajęcia w ramach pierwszej edycji projektu ,,Polish After-School Clubs” rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku i prowadzone były do grudnia 2019 roku. Ponadto zachęcamy, aby ich zwieńczeniem był Dzień Polski – Polish Festival, organizowany w każdej z zaangażowanych brytyjskich szkół przez uczniów uczestniczących w Polish After-School Clubs, we współpracy z nauczycielami i rodzicami. Wydarzenie to mogłoby być zachętą do dzielenia się bogactwem polskiej kultury z lokalną społecznością szkolną. Byłaby to także doskonała okazja do przedstawienia tradycyjnej polskiej otwartości i tolerancji oraz cechującej Polaków przyjacielskiej postawy.

   

  Organizatorzy ,,Polish After-School Clubs” mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci otrzymania środków finansowych za realizację zajęć ,,Polish After-School Clubs” do maksymalnej kwoty 500 funtów brutto po realizacji projektu.

   

  W 2019 roku – w pierwszej edycji projektu ,,Polish After-School Clubs” – dofinansowanie zostanie przekazane instytucjom (szkołom/organizacjom), wyłonionym w procedurze konkursowej na podstawie zgłoszeń przekazanych na adres email: londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl do dnia 20 maja 2019 roku. Formularz zgłoszenia oraz regulamin procedury konkursowej znajdują się poniżej. Wyniki konkursu będą przekazane listownie za pośrednictwem poczty elektronicznej do 10 czerwca 2019 roku.

   

  Zachęcamy do zaangażowania się we wspomniany projekt, inaugurowany w 250. rocznicę oficjalnego ustanowienia polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych oraz w stulecie odnowy polsko-brytyjskich stosunków dwustronnych.

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Czekamy na Państwa zgłoszenia poprzez wysłanie formularza do 20 maja 2019 r.  na adres email londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl, zatytułowanej:

   

  „Polish After-School Clubs 2019 w … (np. Peterborough, Londynie-Ealing, itp.) – formularz”.

   

  Pliki do pobrania:

   

  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: londyn.polacyzagranica@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: