close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 12 maja 2019

  Ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji publicznych wzięło udział w dzisiejszych Polskich Targach Pracy w Londynie. Polakom, mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie, przedstawiliśmy konkretne oferty pracy, zarówno w firmach prywatnych, jak i w Spółkach Skarbu Państwa oraz w administracji publicznej. Pokazaliśmy im, jak przez ostatnie lata zmienił się nasz kraj, zachęcając ich tym samym do rozważenia powrotu do kraju. Targi otworzyli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

  Zdjęcie: Marcin Libera

   

  – Wiem, że powrót do Polski po latach emigracji może być trudny. Mam jednak nadzieję, że dostrzegają Państwo, że nie jest to już ten sam kraj, z którego wyjeżdżaliście. Jeśli jeszcze mają Państwo jakieś wątpliwości, dziś je rozwiejemy – powiedziała szefowa MPiT. – Polska to kraj z nowymi możliwościami, który przeszedł długą drogę. Już nie jest miejscem, które opuszcza się w celu poszukiwania lepszego życia. Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami. Jestem jednak przekonana, że z Państwa pomocą uda nam się osiągnąć jeszcze więcej. Gorąco zapraszam do powrotu. Z autopsji wiem, że to się po prostu opłaca – dodała Jadwiga Emilewicz.

   

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że część Polaków zagospodarowała się już za granicą i pozostanie na stałe na emigracji. Jednak jest też duża grupa, która rozważa powrót do ojczyzny, do swoich rodzin i przyjaciół. Często tej decyzji o powrocie do kraju towarzyszy obawa o trudności z ewentualnym odnalezieniem się na rynku pracy w Polsce, niepewność co do zabezpieczenia socjalnego swoich rodzin. Chcemy te obawy rozwiać. Wielu Polaków przebywających na obczyźnie nie zdaje sobie bowiem sprawy z pozytywnych przemian, jakie w ostatnich latach dokonują się w Polsce na rynku pracy – podkreślił wiceminister Kuberski.

   

  SILNA GOSPODARKA

   

  W 2004 r. poziom PKB na mieszkańca w Polsce stanowił zaledwie połowę średniej unijnej (mierzonej parytetem siły nabywczej). Dziś wskaźnik ten przekroczył już 70%. W tym tygodniu Komisja Europejska podwyższyła prognozę naszego wzrostu PKB w bieżącym roku do 4,2%. Gospodarczo biegniemy szybciej niż nasi europejscy partnerzy.

   

  W ubiegłym roku przyspieszyły inwestycje w polskiej gospodarce, które wzrosły o 8,7%. Jeszcze szybciej rosły nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, bo aż o 12,2% w grupie dużych i średnich podmiotów. Sukcesem naszej gospodarki jest także wzrost nakładów na badania i rozwój. W 2017 r. przekroczyły one 20 mld zł i był to wzrost o 14,7%, skutkujący rekordowym jak do tej pory ich udziałem w PKB – 1,03%. Inwestorzy zagraniczni chętnie wybierają Polskę na miejsce swoich nowych przedsięwzięć. Co ważne, są to projekty zaawansowane technologicznie i oferujące dobre miejsca pracy.

   

  Nasza gospodarka z odtwórczej staje się twórcza. Jednym z priorytetów rządu jest przyspieszanie tego procesu poprzez stymulowanie innowacji oraz promowanie branż wymagających zaawansowanego know-how.

   

  PROPRZEDSIĘBIORCZE DZIAŁANIA

   

  MPiT podejmuje szereg działań, które w sposób szczególny skierowane są na poprawę klimatu dla biznesu w Polsce, w tym biznesu innowacyjnego. Mówimy o ponad setce zmian w prawie. Naszą rolą jest zapewnienie warunków dla zdrowej konkurencji, eliminowanie patologii rynku, zmniejszenie barier rozwojowych dla przedsiębiorczości oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów rozwoju firm. Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla osób, które mają nowatorskie pomysły. Czekamy na polskiego jednorożca. Może jego twórca jest na tej sali – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii.

   

  Przypomniała, że na początku tego roku Polska zajęła drugie miejsce w najnowszym rankingu "CEOWORLD Magazine", prezentującym 50 krajów najlepszych do inwestowania i prowadzenia biznesu. Polska jest także siódma wśród państw najbardziej przyjaznych startupom (awans o 6 pozycji w stosunku do 2018 r.). – Działania regulacyjne podejmowane przez polski rząd przynoszą efekty – podkreśliła minister Emilewicz.

   

  KORZYSTNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY I PRORODZINNA POLITYKA 

   

  Systematyczna poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reformy prawa pracy, a także sprzyjająca koniunktura polskiej gospodarki sprawiły, że obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 6%, a mierzona wg BAEL spadła nawet poniżej 4%. Bezrobocie w Polsce jest niższe niż w Wielkiej Brytanii.

   

  – W Polsce systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy wpłynęła na polepszenie sytuacji finansowej polskich rodzin. Ich dobrobyt to także pokłosie licznych programów prorodzinnych. Dzięki między innymi takim programom jak Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny czy Maluch+ rodzina stanęła w centrum polityki społecznej państwa – zaznaczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

   

  Ostatnie lata to również okres szybkiego wzrostu wynagrodzeń. W 2004 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2 290 zł, podczas gdy na koniec 2018 r. było to dwa razy tyle, czyli 4 585 zł. W ciągu ostatnich pięciu lat zarobki w Polsce rosną średnio o 4,5% rocznie, a w ostatnim roku wzrost ten wyniósł aż 7%, co pokazuje, że presja płacowa w Polsce rośnie. Polscy pracodawcy potrzebują kadr. Ponad 30% firm planuje w tym roku rekrutację nowych pracowników.

   

  Już teraz zarobki w niektórych branżach, jak finanse, sektor naukowo-techniczny czy technologii informatycznych, znacznie przekraczają średnie wynagrodzenie w gospodarce. Według danych GUS w sektorze IT pensja jest o ponad 80% wyższa niż średnia wynagrodzenie, co daje zarobki na poziomie prawie 8,5 tys. zł brutto. Obecnie polski rynek pracy w wielu zawodach należy do pracownika, który ma coraz większy wpływ na warunki pracy, w tym przede wszystkim na wysokość wynagrodzenia oraz ścieżkę rozwoju zawodowego. Łatwiej jest zmienić pracę, a w niektórych branżach to praca szuka człowieka, a nie na odwrót. Duże zapotrzebowanie na pracowników oznacza nie tylko łatwość w znalezieniu zatrudnienia, ale także jego większą stabilność.

   

  POLSKIE TARGI PRACY

   

  Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Podczas targów można było zapoznać się z ofertami pracy zarówno w dużych polskich firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej.

   

  W Londynie były z nami: PZU, Asseco, Goldman Sachs, Credit Suisse, LG Chem, Polpharma Biologics, Polpharma, Johnson&Johnson, Orlen, Jabil, Orange, Adamed, Roche, IBM, PKO BP, Budimex, Siemens, LOT AMS, Grupa Żywiec, Fujitsu, Selena, Fundacja Go4Poland (GPW), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

   

  W Targach wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

   

  Odbyły się również warsztaty „Szeroka oferta programowa rządu dla Polaków powracających z emigracji – aspekt socjalny, asymilacyjny, edukacyjny” oraz debata „Polski rynek pracy w dobie (r)ewolucji technologicznej – perspektywa pracodawców”.

   

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

  _DCS0007
  _DCS0036
  _DCS0102
  _DCS0103
  _DCS0127
  _DCS0165
  _DCS0172
  _DCS0174
  _DCS0178
  _DCS0183
  _DCS0202
  _DCS0208
  _DCS0237
  _DCS0252
  _DCS0258
  _DCS0289
  _DCS0293
  _DCS0300
  _DCS0316
  _DCS0318
  _DCS0320
  _DCS0324
  _DCS0329
  _DCS0339
  _DCS0341
  _DCS0344
  _DCS0357
  _DCS0364
  _DCS0365
  _DCS0378
  _DCS0386
  _DCS0394
  _DCS0430
  _DCS0431
  _DCS0431_2
  _DCS0435
  _DCS0438
  _DCS0451
  _DCS0460
  _DCS0470
  _DCS0477
  _DCS0478
  _DCS0481
  _DCS0490
  _DCS0496
  _DCS0497
  _DCS0505
  _DCS0516
  _DCS0531
  _DCS0673

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: