close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PRAWNE

 • Zapisy w sprawach prawnych odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl 

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu powinny zapisywać się na spotkania odbywające się, w następujących przedziałach czasowych: w poniedziałki w godzinach 12:15-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:40-13:30.

  - złożenie wniosku o wydobycie za pośrednictwem konsula RP aktów stanu cywilnego z urzędu w kraju,

  - podpisanie przed konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku  małżeńskiego w kraju,

  - przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,

  - poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,

  - poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem,

   - złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Londynie,

  - poświadczenie profilu zaufanego - ePUAP,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich  ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do  nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - przyjęcie przez konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego w Polsce o braku  przeszkód do zawarcia małżeństwa. 

   

   

  1. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego

   

  2. Dowód osobisty

   

  3. Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu

   

  4. „Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)

   

  5. Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP

   

  6. Przewóz broni i amunicji

   

  7. Przewóz zwierząt

   

  8. Sprawy spadkowe

   

  9. Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

   

  10. Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

   

  11. Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)

   

  12. Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)