close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EDUKACJA I UZNAWALNOŚĆ KWALIFIKACJI

 • Edukacja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dzieci w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) podlegają obowiązkowi edukacji pomiędzy 5 (w Irlandii Północnej – 4) a 16 rokiem życia. Należy przy tym mieć na uwadze, że obszar oświaty jest kwestią przekazaną na poziom krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa – Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Jest to o tyle ważne, że pomiędzy systemami oświaty w każdym z tych czterech krajów mogą występować drobne różnice.

   

  Ze względu na różnice regionalne oraz liczne specyficzne rozwiązania o charakterze historycznym, system edukacji w UK jest dość skomplikowany. Stąd też sugerujemy sięgnięcie po szczegółowe informacje na temat konkretnego modelu i ścieżki edukacji w lokalnej gminie oraz na stronach internetowych danych władz regionalnych:

   

  Anglia (Departament Edukacji UK)

  Rząd Walii

  Rząd Szkocji

  Departament Edukacji Władzy Wykonawczej Irlandii Północnej

   

  Szczegółowy opis brytyjskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym można znaleźć w przewodniku dla rodziców „Polskie dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych” przygotowanym przez Magdalenę Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D’Angelo i Louise Ryan. Zawiera on także ogólne informacje nt. szkolnictwa na poziomie średnim.

   

  Polskie szkoły w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Zachowanie więzi przez polskie dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Ojczyzną, naszym dziedzictwem kulturowym i językiem jest bardzo ważne. Zachęcamy do nauki w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Londynie lub w społecznych polskich szkołach sobotnio-niedzielnych działających w całej Wielkiej Brytanii.

   

  Istotnym źródłem informacji i wsparcia dla rodziców dzieci dwujęzycznych wychowujących się w Wielkiej Brytanii jest książka pod red. dr Katarzyny Zechenter „Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych”.

   

  Wspieramy również kampanię Podaruj Dziecku Język promującą dwujęzyczność dzieci mieszkających poza granicami Polski. Na stronie internetowej kampanii znajduje się wiele porad i informacji dla rodziców przydatnych w utrzymaniu znajomości języka polskiego przez dzieci żyjące na stałe w Wielkiej Brytanii.

   

  Na terenie całego Zjednoczonego Królestwa działa około 130 polskich społecznych szkół sobotnio-niedzielnych skupionych w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej. Na stronie internetowej tej organizacji znajdą Państwo najbliższą szkołę polską.

   

  Dwa Szkolne Punkty Konsultacyjne działają także przy Ambasadzie RP w Londynie:

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie

  Kierownik: Jacek Naściszewski 

  Gumley House Convent School

  Worton Road, Isleworth Middlesex, London TW7 6XF

  tel: +44 792 541 37 45

  e-mail: londyn-spk@orpeg.pl 

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

  Kierownik: Katarzyna Łękarska

  13-11, Lancaster Grove, London NW3 4EU

  tel.: +44 207 435 22 65

  e-mail: info@szkolapolska.co.uk  

   

  Więcej informacji na temat szkół polonijnych oraz edukacji polskich dzieci żyjących poza Polską można znaleźć także na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

                                                                       

  Studia wyższe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  UWAGA! - Ambasada RP w Londynie nie dysponuje środkami umożliwiającymi wsparcie finansowe osób studiujących, bądź zamierzających podjąć studia na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w Zjednoczonym Królestwie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi studiów i ich finansowania zamieszczonymi na stronach internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, UK Council for International Student Affairs, innych instytucji zajmujących się promowaniem studiów oraz na stronach internetowych uczelni, gdzie planowane jest podjęcie studiów. Polecamy również serwisy internetowe dla studentów z zagranicy: International Student i Foreign Students.

   

  Osoby chcące podjąć studia wyższe lub pracę zgodną ze swoimi kompetencjami zawodowymi w Wielkiej Brytanii mogą być proszone o potwierdzenie posiadanych przez siebie kwalifikacji zawodowych i/lub osiągniętego w Polsce poziomu wykształcenia.

   

  Szczegółowe informacje na temat obowiązujących wymogów dot. uznawalności wykształcenia znajdują się na stronach internetowych Narodowego Centrum ds. Informacji ws. Uznawalności (UK National Recognition Information Centre).

   

  Informacje nt. uznawalności kompetencji zawodowych znajdują się na stronie internetowej Narodowego Punktu Kontaktowego ds. Kwalifikacji Zawodowych (National Contact Point for Professional Qualifications in the UK) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

   

  Studia wyższe w Polsce

  By móc podjąć studia wyższe w Polsce należy legitymować się dyplomem ukończenia szkoły średniej na poziomie maturalnym. Szczegółowe informacje nt. konkretnych wymogów na interesującej Państwa uczelni/kierunku znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uniwersytetów i uczelni wyższych.

   

  Na stronie internetowej Go! Poland! prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się pełne informacje dla cudzoziemców nt. możliwości i wymogów związanych z podjęciem studiów wyższych w Polsce.

   

  Osoby, które uzyskały dyplom maturalny poza granicami Polski mogą zostać poproszone o przedstawienie dodatkowych informacji, które umożliwią potwierdzenie legitymowania się wykształceniem umożliwiającym podjęcie studiów wyższych w naszym kraju. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych uzyskanych zagranicą

  Wszelkie informacje dot. uznawalności w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: